วิธีใช้งาน Like a video Youtube API (Python)

แนะนำ สอบถาม ภาษา C สำหรับผู้เริ่มต้น ภาษา Java ภาษา Python

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
nuattawoot
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 2559
Joined: 05/06/2017 9:34 am

วิธีใช้งาน Like a video Youtube API (Python)

Post by nuattawoot »

ตัวอย่างนี้เรียกใช้วิธีการ videos.rate ของ API เพื่อตั้งค่าการให้คะแนนในเชิงบวกสำหรับวิดีโอ

Code: Select all

#!/usr/bin/python

import httplib2
import os
import sys

from apiclient.discovery import build
from apiclient.errors import HttpError
from oauth2client.client import flow_from_clientsecrets
from oauth2client.file import Storage
from oauth2client.tools import argparser, run_flow


# The CLIENT_SECRETS_FILE variable specifies the name of a file that contains
# the OAuth 2.0 information for this application, including its client_id and
# client_secret. You can acquire an OAuth 2.0 client ID and client secret from
# the {{ Google Cloud Console }} at
# {{ https://cloud.google.com/console }}.
# Please ensure that you have enabled the YouTube Data API for your project.
# For more information about using OAuth2 to access the YouTube Data API, see:
#  https://developers.google.com/youtube/v3/guides/authentication
# For more information about the client_secrets.json file format, see:
#  https://developers.google.com/api-client-library/python/guide/aaa_client_secrets
CLIENT_SECRETS_FILE = "client_secrets.json"

# This variable defines a message to display if the CLIENT_SECRETS_FILE is
# missing.
MISSING_CLIENT_SECRETS_MESSAGE = """
WARNING: Please configure OAuth 2.0

To make this sample run you will need to populate the client_secrets.json file
found at:

  %s

with information from the {{ Cloud Console }}
{{ https://cloud.google.com/console }}

For more information about the client_secrets.json file format, please visit:
https://developers.google.com/api-client-library/python/guide/aaa_client_secrets
""" % os.path.abspath(os.path.join(os.path.dirname(__file__),
                  CLIENT_SECRETS_FILE))

# This OAuth 2.0 access scope allows for full read/write access to the
# authenticated user's account.
YOUTUBE_READ_WRITE_SCOPE = "https://www.googleapis.com/auth/youtube"
YOUTUBE_API_SERVICE_NAME = "youtube"
YOUTUBE_API_VERSION = "v3"

def get_authenticated_service(args):
 flow = flow_from_clientsecrets(CLIENT_SECRETS_FILE,
  scope=YOUTUBE_READ_WRITE_SCOPE,
  message=MISSING_CLIENT_SECRETS_MESSAGE)

 storage = Storage("%s-oauth2.json" % sys.argv[0])
 credentials = storage.get()

 if credentials is None or credentials.invalid:
  credentials = run_flow(flow, storage, args)

 return build(YOUTUBE_API_SERVICE_NAME, YOUTUBE_API_VERSION,
  http=credentials.authorize(httplib2.Http()))

# Add the video rating. This code sets the rating to "like," but you could
# also support an additional option that supports values of "like" and
# "dislike."
def like_video(youtube, video_id):
 youtube.videos().rate(
  id=video_id,
  rating="like"
 ).execute()

if __name__ == "__main__":
 argparser.add_argument("--videoid", default="6d-8WZeQQwI",
  help="ID of video to like.")
 args = argparser.parse_args()

 youtube = get_authenticated_service(args)
 try:
  like_video(youtube, args.videoid)
 except HttpError as e:
  print ("An HTTP error %d occurred:\n%s" % (e.resp.status, e.content))
 else:
  print ("%s has been liked." % args.videoid)
โค๊ดส่วนนี้ คือ ให้เรานำ watch?v= ของ Vedio youtube ที่ต้องการกดถูกใจ มาใส่ที่ default=
ตัวอย่าง URL http://www.youtube.com/watch?v=6d-8WZeQQwI

Code: Select all

 argparser.add_argument("--videoid", default="6d-8WZeQQwI",
  help="ID of video to like.")
 args = argparser.parse_args()
ผลตัวอย่าง
ก่อนทดสอบ
line1.png
line1.png (13.46 KiB) Viewed 548 times
หลังการกดรันโปรแกรม
line2.png
line2.png (3.81 KiB) Viewed 548 times
ผลที่ได้จากการทดสอบ
line3.png
line3.png (7.73 KiB) Viewed 548 times
First Bug Love you
Image
 • Similar Topics
  Replies
  Views
  Last post

Return to “Programming - C/C++ & java & Python”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 13 guests