อยากทราบว่ากรณีที่นามสกุลของไฟล์ต่างกันเป็นmp3 และ png มีวิธีไหนที่สามารถให้อ่านแค่ชื่อไฟล์ เท่านั้นค่ะ

แนะนำ สอบถาม ภาษา C สำหรับผู้เริ่มต้น ภาษา Java ภาษา Python

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

orayaฺbew

อยากทราบว่ากรณีที่นามสกุลของไฟล์ต่างกันเป็นmp3 และ png มีวิธีไหนที่สามารถให้อ่านแค่ชื่อไฟล์ เท่านั้นค่ะ

Post by orayaฺbew »

import os

a = os.listdir("C:/Users\Administrator\Desktop\sound\FEMALE/11 พยัญชนะ ผ , ฝ , พ , ฟ , ภ")
print("Foler1 -->" + str(a))
b = os.listdir("C:/Users\Administrator\Desktop\picture/11 พยัญชนะ ผ , ฝ , พ , ฟ , ภ")
print("Foler2 -->" + str(b))

aset = set(a)
bset = set(b)
result = aset ^ bset
resultlist = list(result)
resultlist.sort()
print("ไฟล์ที่ไม่ซ้ำกัน --> " + str(resultlist ))

Return to “Programming - C/C++ & java & Python”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 7 guests