วิธีการสร้าง (Loop) ลูป ไว้สำหรับ โพสต์แจ้งในกระทู้ เวลาเข้าระบบแล้วเกิดระบบล่ม

แนะนำ สอบถาม ภาษา C สำหรับผู้เริ่มต้น ภาษา Java ภาษา Python

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

ธวัชชัย แสนหาญ
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 499
Joined: 15/11/2018 10:02 am

วิธีการสร้าง (Loop) ลูป ไว้สำหรับ โพสต์แจ้งในกระทู้ เวลาเข้าระบบแล้วเกิดระบบล่ม

Post by ธวัชชัย แสนหาญ »

เมื่อทำการเข้าสู่ระบบแล้วระบบเกิดเข้าไม่ได้จึงทำให้มีการเช็คระบบขึ้นมาเพื่อคอยเช็คข้อมูลหรือระบบต่างๆว่ามีการ
ทำงานปกติดีหรือไม่และเมื่อระบบมีการทำงานที่ผิดปกติจึงต้องมีการส่งค่าที่ผิดปกติ ไปแจ้งเพื่อให้ผู้ดูแลระบบ รับรู้
เพื่อดำเนินการแก้ไข ว่าเกิดความผิดปกติที่ตำแหน่งในของระบบ ทั้งนี้การเช็คระบบหรือโค้ดที่ใช้สำหรับดัก error จึง
ต้องมีการว่างดัก error แจ้ง ทุก ๆตำแหน่ง เพื่อที่จะ ได้ง่ายต่อการ แก้ไข

โค้ดที่ใช้สำหรับดัก error

Code: Select all

1    for i in range(2):
2      try:
3        print("กำลังทำการเข้าระบบ")
4        if self.driver.get(wed): break
5
6      except:
7        print("ทำใหม่")
8        pass
9      time.sleep(2)
10    else:
11      print("error")
12      self.driver.get(wed_mindphp)
13      login = self.wait.until(ec.visibility_of_element_located((By.NAME, "username")))
14      ActionChains(self.driver).move_to_element(login).perform()
15      a = self.driver.find_element_by_name("username")
16      a.clear()
17      a.send_keys(user1)
18      a = self.driver.find_element_by_name("password")
19      a.clear()
20      a.send_keys(password1)
21      time.sleep(3)
22      self.driver.find_element_by_name("login").click()
23
24      time.sleep(5)
25
26      self.driver.find_element_by_xpath("//a[contains(.,'MT27 - ธวัชชัย แสนหาญ')]").click()
27      self.driver.find_element_by_link_text("ตั้งกระทู้ใหม่").click()
28      a = self.driver.find_element_by_name("subject")
29      a.clear()
30      a.send_keys("เว็บระบบของ Moozii cart ล่ม")
31      a = self.driver.find_element_by_name("message")
32      a.clear()
33      a.send_keys("ทำการ รีเซ็ตฐานข้อมูลเว็บ moozii cart")
34      self.driver.find_element_by_name("preview").click()
บรรทัดที่ 1 เป็นคำสั่ง ลูป for ให้ทำการวนลูป 2 ครั้ง
บรรทัดที่ 2 - 4 เป็นคำสั่งไว้สำหรับเช็ค if self.driver.get(wed): break ที่เข้า เข้าได้ไหม ถ้าเข้าได้หรือเจอให้ break ถ้าเข้าไม่ได้หรือไม่เจอให้ เข้าexcept
บรรทัดที่ 6-8 exceptตัวนี้ ให้ทำการ pass หรือ ผ่าน ให้วนกลับไปทำ Try อีกครั้ง (เมื่อทำครบลูป for 2 ครั้งแล้วให้ออกจากลูป )
บรรทัดที่ 10 คำสั่ง else:
บรรทัดที่ 11 - 34 จะอยู่ในลูปการทำงานของ else เมื่อไม่เข้าเงื่อนไขของ if โดยในส่วนนี้จะเป็นกระบวนการทำงานให้ทำการโพสต์แจ้ง ที่หน้าเว็บของผู้ดูแลระบบว่ามีการ error ที่ตำแหน่งนี้
โค้ดที่ใช้สำหรับกด โพสต์

Code: Select all

self.driver.find_element_by_name("post").click()
รูปนี้เป็นการวนลูป หา เว็บที่ต้องการจะเข้า (ในรอบที่2)
t.png
t.png (113.91 KiB) Viewed 272 times
รูปนี้เป็นการ โพสแจ้ง ของในหน้าเว็บของผู้ดูแลระบบเมื่อ เว็บที่จะเข้าเกิด error หรือ ระบบล่ม (ในรูปเป็นการแสดงตัวอย่างข้อความ ที่จะโพสแต่ยังไม่ได้ทำการโพส)
Screenshot (22).png
Screenshot (22).png (163.95 KiB) Viewed 272 times
 • Similar Topics
  Replies
  Views
  Last post

Return to “Programming - C/C++ & java & Python”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 13 guests