ความหมายของการTest Cart และ ตัวอย่างจำลอง

แนะนำ สอบถาม ภาษา C สำหรับผู้เริ่มต้น ภาษา Java ภาษา Python

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

ธวัชชัย แสนหาญ
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 499
Joined: 15/11/2018 10:02 am

ความหมายของการTest Cart และ ตัวอย่างจำลอง

Postby ธวัชชัย แสนหาญ » 28/01/2019 12:10 pm

   Test case
  Test case คือ กรณีที่ใช้ในการทดสอบ ซึ่ง Test case จะอิงกับ ความต้องการทางธุระกิจ ที่ได้จากลูกค้า ตัวอย่าง
  เช่น การเขียน Test case สำหรับทดสอบระบบ Log in จะสามารถเขียนได้ดังนี้

   กรณีระบุ Username และ Password ถูกต้อง ระบบจะแสดงหน้า Control Panel
  121.png
  121.png (151.06 KiB) Viewed 514 times

          รูปที่ 1 ตัวอย่าง Test case
  ในการเขียน Test case จะต้องมีการกำหนดสถานการณ์จำลองเพื่อทดสอบผลที่จะต้องเกิด ซึ่งต้องครอบคลุมถึงกรณีที่
  เป็น ความผิดพลาดของโค้ด หรือกรณีที่ทำรายการผิด กรอกข้อมูลผิดพลาดเพื่อทดสอบ หาคำตอบ ที่ระบบจะแจ้งเตือน
  แก่ user ในสถานการณ์ดังกล่าวเราเรียกว่า Test scenario(ทดสอบสถานการณ์) ตัวอย่างของการเขียน Test case ที่เป็น
  Negative case (กรณีผิดพลาด)ได้แก่

   กรณีระบุ Email Address หรือ Password ไม่ถูกต้อง ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือนเพื่อให้ระบุค่าให้ถูกต้อง
  122.png
  122.png (86.09 KiB) Viewed 514 times

          รูปที่ 2 ตัวอย่าง Test case
  ข้อความแจ้งเตือน
  Warning
  Username and password do not match or you do not have an account yet.

   ส่วน Test script คือ ขั้นตอนในการทดสอบ หรือการบอก Step ของ Activity ต่าง ๆ ที่จะกระทำกับระบบแล้ว
   เกิดผลลัพธ์ เช่น User ต้องกรอกข้อมูลลงในฟิลด์ก่อน แล้วคลิกปุ่ม submit หรือ login ตัวอย่างเช่น
  123.png
  123.png (187.68 KiB) Viewed 514 times

          รูปที่ 3 ตัวอย่าง Test script
   ซึ่งเอกสาร Test script จะเป็นตัวที่บ่งบอกผลการทดสอบระบบทั้งหมดนั่นเอง

  วิธีการ Test

    Manual Test
   Manual Test เป็นวิธีเก่าก่อน และยังคงยืนยาวมาถึงในปัจจุบันของการ Test ก็คือ การ Manual Test หรือจำลองว่าเราคือ
   User กรอกข้อมูล ทำรายการทีละขั้นตอนตาม Test Script

    Automation Test
   Automation Test คือการ Test โดยใช้ Tool สำหรับ Test ทำงานด้วยตัวของมันเอง ซึ่งจะช่วยลดเวลาในการ
   Manual Test แต่อาจจะต้องมีการใช้ Coding เพื่อเขียน Script ที่ใช้สำหรับ Run ซึ่ง Tool ที่ผู้เขียนใช้ได้แก่
   Robot Framework


   ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ >>>> TestCase :baa:Return to “Programming - C/C++ & java & Python”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 17 guests