บันทึกตัวแปรเป็นชื่อไฟล์ลง database ไม่ได้

แนะนำ สอบถาม ภาษา C สำหรับผู้เริ่มต้น ภาษา Java ภาษา Python

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

teenproza7
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 204
Joined: 13/05/2019 10:03 am

บันทึกตัวแปรเป็นชื่อไฟล์ลง database ไม่ได้

Post by teenproza7 »

ผมทำการเขียนโค้ดให้โปรแกรมเก็บชื่อไฟล์แล้วรันตามเลขไปเรื่อยๆ โดยใช้โค้ด

Code: Select all

sql = "SELECT * FROM genpdf ORDER BY fileid DESC"
        cur.execute(sql)
        con.commit()
        new_row_id = cur.fetchone()[0]

        field_rml_name = str(new_row_id) + '.rml'
        f = open(field_rml_name, 'w')
        f.write(code)
        f.close()
        
        
        
เมื่อโปรแกรมสร้างไฟล์ให้เสร็จ ดังรูป
Image

แต่ในฐานข้อมูลนั้นไม่ได้มีการเก็บชื่อไฟล์ไว้

Image

แต่เมื่อผม เพิ่มโค้ด เพื่อเก็บชื่อไฟล์
sql = "insert into genpdf (r_name) values ('%s') " % (field_rml_name, new_row_id)
cur.execute(sql)

ทำให้เกิด error

TypeError: The view function did not return a valid response. The function either returned None or ended without a return statement.


เมื่อเปลี่ยน sql จาก insert เป็น update สามารถบันทึกชื่อไฟล์ได้ แต่ในฐานข้อมูลไม่เจอชื่อไฟล์

code

Code: Select all

        sql = "UPDATE genpdf SET r_name = '%s' WHERE fileid = '%s' " % (field_rml_name, new_row_id)
        cur.execute(sql)
รูปหน้า show

Image

ข้อมูลใน database

Image

มีวิธีแก้ยังไงครับ
Image

Patta741

Re: บันทึกตัวแปรเป็นชื่อไฟล์ลง database ไม่ได้

Post by Patta741 »

เป็นเหมือนกันเลยค่ะ :lol:

Post Reply

Return to “Programming - C/C++ & java & Python”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 9 guests