Page 1 of 1

จะติดตั้ง pycharm ครับ chmod แล้วทำอย่างไงต่อครับ

Posted: 18/06/2019 5:15 pm
by jirawoot
จะติดตั้ง pycharm ครับ chmod แล้วทำอย่างต่อครับ
Selection_006.png
Selection_006.png (15.41 KiB) Viewed 302 times

Re: จะติดตั้ง pycharm ครับ chmod แล้วทำอย่างไงต่อครับ

Posted: 18/06/2019 5:28 pm
by thatsawan
ติดตั้งระบบปฎิบัติการอะไรค่ะ
ดูมาจากถึงเลือกใช้วิธีนี่ค่ะ