สอบถาม วิธีรันโปรแกรม python บน server ubuntu หน่อยครับ

แนะนำ สอบถาม ภาษา C สำหรับผู้เริ่มต้น ภาษา Java ภาษา Python

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
jirawoot
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
Posts: 922
Joined: 17/06/2019 10:30 am

Re: สอบถาม วิธีรันโปรแกรม python บน server ubuntu หน่อยครับ

Postby jirawoot » 07/08/2019 2:20 pm

root@ubuntu-2gb-sgp1-01:/htmltoPdfImage2# python index.py
* Serving Flask app "index" (lazy loading)
* Environment: production
WARNING: This is a development server. Do not use it in a production deployment.
Use a production WSGI server instead.
* Debug mode: on
Traceback (most recent call last):
File "index.py", line 397, in <module>
app.run(host='###.###.###.###', port=5580, debug=True)
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/flask/app.py", line 944, in run
run_simple(host, port, self, **options)
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/werkzeug/serving.py", line 968, in run_simple
s.bind(server_address)
File "/usr/lib/python2.7/socket.py", line 224, in meth
return getattr(self._sock,name)(*args)
socket.error: [Errno 99] Cannot assign requested address

ผมลองเปลี่ยน port จาก 5000 เป็น 5580 แล้วยังรันโปรแกรมไม่ได้ครับ
ตรวจสอบ port แล้ว port ก็ไม่ชนครับ
ผลในการตรวจ
Image


Return to “Programming - C/C++ & java & Python”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 11 guests