การใช้ if elif while python ค่ะ

แนะนำ สอบถาม ภาษา C สำหรับผู้เริ่มต้น ภาษา Java ภาษา Python

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

Mind Mild
PHP Newbie
PHP Newbie
Posts: 2
Joined: 03/11/2019 8:13 am

การใช้ if elif while python ค่ะ

Post by Mind Mild »

Code: Select all

print("Welcome to Ticketing System")
name = (input("Enter your name : "))

height = (input("Enter your height (cm) : "))

age = int(input("Enter your age : "))

if age == 0:
  print("Please enter your age again")
  age = int(input("Enter your age : "))
if age >= 100:
  print("Please enter your age again")
  age = int(input("Enter your age : "))
if age <= 12:
  print("Your ticket price : 60 Baht")
elif age >= 13:
  print("Your ticket price : 120 Baht")

pay = int(input("Payment amount : "))

if pay < 60:
  print("Please enter your payment again")
  cost = int(input("Payment amount : "))

change = int(pay) - 60
print("Your change : " + str(change) + " Baht")

while (change > 0):
  if change // 1000 >= 1:
    print("Change 1000 Baht : " + str(change // 1000),"Cash")
    change %= 1000
  elif change // 500 >= 1:
    print("Change 500 Baht : " + str(change // 500),"Cash")
    change %= 500
  elif change // 100 >= 1:
    print("Change 100 Baht : " + str(change // 100),"Cash")
    change %= 100
  elif change // 50 >= 1:
    print("Change 50 Baht : " + str(change // 50),"Cash")
    change %= 50
  elif change // 20 >= 1:
    print("Change 20 Baht : " + str(change // 20),"Cash")
    change %= 20
  elif change // 10 >= 1:
    print("Change 10 Baht : " + str(change // 10),"Coin")
    change %= 10
  elif change // 5 >= 1:
    print("Change 5 Baht : " + str(change // 5),"Coin")
    change %= 5
  elif change // 2 >= 1:
    print("Change 2 Baht : " + str(change // 2),"Cash")
    change %= 2
  elif change // 1 >= 1:
    print("Change 1 Baht : " + str(change // 1),"Cash")
    change %= 1
    break
  pay = int(input("Payment amount : "))
เป็น ที่ขายตั๋ว โดยมีราคา 2 ราคา ตามอายุค่ะ เด็ก 60 ผู้ใหญ๋ 120
ลองรันแล้วตัวราคา 120 ไปคิดเงินทอนกับราคา 60 บาทตลอดเลยค่ะ
ไม่ทราบว่ามีวิธียังไงให้ตัวราคา 120 ไปคิดเงินทอนกับตัวราคาผู้ใหญ่บ้างคะ
dos

Re: การใช้ if elif while python ค่ะ

Post by dos »

จากที่ดู Code แล้ว ยังไม่มีการเขียนเงื่อนไขของตั๋วเด็กเลยนะครับ
แต่กำหนดเงื่อนไขของราคาผู้ใหญ่ให้คิดแค่ 60 บาทอีกต่างหาก
ดังนั้นจึงดูเหมือนว่าโปรแกรมคิดราค่เด็กตลอด
แต่ความจริงแล้ว โปรแกรมคิดราคาผู้ใหญ่ที่ 60 บาทครับ

change = int(pay) - 60
print("Your change : " + str(change) + " Baht")
Post Reply

Return to “Programming - C/C++ & java & Python”

Who is online

Users browsing this forum: Bing [Bot] and 7 guests