การเขียน if/else ในภาษา C

แนะนำ สอบถาม ภาษา C สำหรับผู้เริ่มต้น ภาษา Java ภาษา Python

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

Grammanano
PHP Sr. Member
PHP Sr. Member
Posts: 60
Joined: 02/12/2019 10:16 am

การเขียน if/else ในภาษา C

Post by Grammanano »

การใช้ if มีรูปแบบคือ

Code: Select all

if (เงื่อนไข)
{   คำสั่ง
    .
    .
}
โดยหากเงื่อนไขถูก จะทำตามคำสั่งในปีกกา

การใช้ else มีรูปแบบคือ

Code: Select all

else
{   คำสั่ง
    .
    .
}
else ไม่ต้องมีเงื่อนไข จะทำงานใน else ก็ต่อเมื่อเงื่อนไขไม่ตรงตาม if

เช่น

Code: Select all

#include <stdio.h>

int main()
{
  int num = 1;
  if (num == 1)  //ตรวจสอบว่าตัวแปร num=1 หรือไม่
  {
    printf("Number is 1");
  }
  else
  {
    printf("Number isn't 1");
  }

  return 0;
}
ผลที่ได้จะแสดงเป็น Number is 1 เพราะเมื่อตรวจสอบค่าตัวแปร num แล้วมีค่าเท่ากับ 1 ตรงตามเงื่อนไข

การใช้ else if มีรูปแบบคือ

Code: Select all

else if (เงื่อนไข)
{   คำสั่ง
    .
    .
}
ใช้ตามหลัง if ในกรณีที่ต้องการตรวจสอบหลายเงื่อนไข

เช่น

Code: Select all

int main()
{
  int score = 50;
  if (score >= 80)  //ตรวจสอบว่าตัวแปร score มากกว่าหรือเท่ากับ 80 หรือไม่
  {
    printf("Grade A");
  }
  else if (score >= 50 && score < 80) //ตรวจสอบว่าตัวแปร score มากกว่าหรือเท่ากับ 50 และน้อยกว่า 80 หรือไม่
  {
    printf("Pass");
  }
  else
  {
    printf("Fail");
  }

  return 0;
}
ผลที่ได้จะแสดงคำว่า Pass เพราะค่าของตัวแปร score ตรงตามเงื่อนไขของ else if

***else if สามารถมีมากกว่า 1 ชุดได้
User avatar
Pragatisatpute
PHP Newbie
PHP Newbie
Posts: 1
Joined: 11/12/2019 4:27 pm

Re: การเขียน if/else ในภาษา C

Post by Pragatisatpute »

Excellent share! Keep it up!
Post Reply
 • Similar Topics
  Replies
  Views
  Last post

Return to “Programming - C/C++ & java & Python”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 4 guests