Page 1 of 1

ใครเขียนโปรแกรมจาวาคล่องข้อเมลหน่อยนะค่ะ

Posted: 18/01/2011 8:40 am
by sammie
คือว่าเราไม่รู้ว่าทจะเริ่มเขียนยังไงดีอ่ะค่ะ มันเป็นจาวาแบบ OOP งงมากมายๆๆๆๆๆ ใครมีเมล์แล้วอออนขอด้วยนะ << เอาแบบบที่รู้เรื่องเรื่องจาวา OOP เท่านั้นนะค่ะ

Re: ใครเขียนโปรแกรมจาวาคล่องข้อเมลหน่อยนะค่ะ

Posted: 19/01/2011 10:51 am
by sammie
ข้อร้องเถอะชข่วยทีนะ เขียนแบบ OOP