ขอวิธีแก้ เพิ่มข้อมูลลง database ผิดพลาดหน่อยครับ

แนะนำ สอบถาม ภาษา C สำหรับผู้เริ่มต้น ภาษา Java ภาษา Python

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
chakirin.bfds
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
Posts: 610
Joined: 22/12/2020 10:19 am

ขอวิธีแก้ เพิ่มข้อมูลลง database ผิดพลาดหน่อยครับ

Post by chakirin.bfds »

เขียนโปรเเกรม selenium เพื่ออ่านกระทู้ จากนั้นต้องการนำ source code จากกระทู้ที่อ่านบันทึกลงฐานข้อมูล
ผมได้สร้างฐานข้อมูลไว้เเล้ว เเละสามารถเชื่อมต่อฐานข้อมูลได้เเล้ว เเต่ไม่สามารถเพิ่มข้อมูลลงฐานข้อมูลได้ ไม่ทราบว่าผมเขียนโปรเเกรมผิดตรงไหนหรือเปล่าครับ

code ที่เขียน

Code: Select all

# -*- coding: utf-8 -*-
from selenium import webdriver #อิมพอร์ตโมดูล
import time
import psycopg2 as p
import configparser
from urllib.parse import urlparse
from urllib.request import urlopen, Request


con = None
config = configparser.ConfigParser()
config.read('admin.conf')

host=config['options']['host']
user=config['options']['user']
database=config['options']['database']
Username = "0000"
password = "00000"

driver = webdriver.Firefox()
time.sleep(2)
# โปรเเกรมเพื่อการล็อคอินเข้าเว็บ
web_mindphp = 'https://www.mindphp.com/forums/ucp.php?mode=login&redirect=viewforum.php%3Ff%3D338'
driver.get(web_mindphp)
for i in range(4):
      try:
        if driver.find_element_by_name("username"):
          print('1')
          #login = wait.until(ec.visibility_of_element_located((By.NAME, "username")))
          #ActionChains(driver).move_to_element(login).perform()
          x = driver.find_element_by_name("username")
          x.clear()
          x.send_keys(Username)
          print('2')
          x = driver.find_element_by_name("password")
          x.clear()
          x.send_keys(password)
          time.sleep(3)
          driver.find_element_by_name("login").click()
          time.sleep(3)
          print('login')
          break
      except:
        if self.link_click("??????????????"):
          print("??????????????")
          break
        pass
      print("??????")
      time.sleep(2)

page = "https://www.mindphp.com/forums/viewforum.php?f=338"

driver.get(page)
time.sleep(2)
page_copy = page
# xpath_topic = " //a[@class='topictitle'] "
# all_ids_topic = driver.find_elements_by_xpath(xpath_topic)
save_link = {}
save_link_base ={}
no = 1
next = 1

for a in driver.find_elements_by_xpath("//div[@class='pagination']/ul/li/a"):
  # print(a.get_attribute('class'))
  # if a.get_attribute('class') == 'button button-icon-only':
  #   break
  if no == 104 :
    break
  else:
    print(a)
    time.sleep(2)
    for i in driver.find_elements_by_xpath(" //a[@class='topictitle'] "):
      save_link[next] = i.get_attribute('href')
      save_link_base[no] = i.get_attribute('href')+' , '+i.text
      # i.get_attribute('href')
      print(no, i.text)
      # print(i.get_attribute('href'))


      if next == 26: # loop การเปิดอ่านกระทู้
        for n, m in save_link.items():
          print(n)
          print(m)
          driver.get(m)
          # driver.execute_script("window.scrollTo(0, document.body.scrollHeight);")
          # time.sleep(2)
          URL = m
          req = Request(URL, headers={
            'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 			Safari/537.36'})
          urlinfo = urlparse(URL)
          html = str(urlopen(req).read())
          #บันทึกลงDatabase
          try:
            con = p.connect(host=host, database=database, user=user)
            cur = con.cursor()
            print("เชื่อมต่อฐานข้อมูลเเล้ว")
            sql = "INSERT INTO test_01( source)\
                VALUES ('%s')"%( html)
            sql = sql.encode('utf - 8')
            try:
              cur.execute(sql)
              con.commit()
              print("เพิ่มข้อมูลเรียบร้อยเเล้ว")
            except:
              con.rollback()
              print("ข้อมูลผิดพลาด")
          except p.Error:
            print("ติดต่อฐานข้อมูลผิดพลาด")

          if con:
            con.close()

        driver.get(page_copy)
        if driver.find_elements_by_xpath("//li[@class='arrow next']"): # loop การเปิดหน้าถัดไป
          page_copy = driver.find_elements_by_xpath("//li[@class='arrow next']/a[@class='button button-icon-only']")[
            0].get_attribute('href') #เก็บลิ้งของหน้า
          driver.find_elements_by_xpath("//li[@class='arrow next']/a[@class='button button-icon-only']")[0].click()
          next = 1
          no += 1
          save_link = {}

        else:
          break
        time.sleep(2)

      else:

        no+=1
        next+=1


ผลการรันตอนบันทึกลงฐานข้อมูล
1
viewtopic.php?f=338&t=52159
เชื่อมต่อฐานข้อมูลเเล้ว
ข้อมูลผิดพลาด
2
viewtopic.php?f=338&t=53698
เชื่อมต่อฐานข้อมูลเเล้ว
ข้อมูลผิดพลาด
3
viewtopic.php?f=338&t=58392
เชื่อมต่อฐานข้อมูลเเล้ว
ข้อมูลผิดพลาด
4
viewtopic.php?f=338&t=71909
เชื่อมต่อฐานข้อมูลเเล้ว
ข้อมูลผิดพลาด
sql สร้าง database

Code: Select all

# -*- coding=utf8 -*-
import psycopg2 as p
import configparser
con = None
config = configparser.ConfigParser()
config.read('admin.conf')

host=config['options']['host']
user=config['options']['user']
database=config['options']['database']try:
  con = p.connect(host = host, database= database, user= user )
  cur = con.cursor()
  cur.execute("DROP TABLE IF EXISTS test_01")
  print("Drop ตาราง test_01 เรียบร้อยแล้ว")

# Create table as per requirement
  sql = """CREATE TABLE IF NOT EXISTS test_01(
      id serial NOT NULL,
      topic character varying(100) NOT NULL,
      source text NOT NULL,
      CONSTRAINT test_pythons_pkey PRIMARY KEY (id)
      ) """
  cur.execute(sql)
  con.commit()
  print("สร้างตารางเสร็จเเล้ว")

except p.DatabaseError:
  print('Error %s' %p.DatabaseError)

if con:
  con.close()
admin.conf

Code: Select all

[options]
host = localhost
database = test_selenium
port = 5432
user = postgres
Username = 00000
password = 000000
bolue
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 3024
Joined: 04/06/2020 10:05 am

Re: ขอวิธีแก้ เพิ่มข้อมูลลง database ผิดพลาดหน่อยครับ

Post by bolue »

ทดสอบเฉพาะ sql

เออเร่อแจ้ง ให้ใส่ค่า topic ด้วย
ERROR: null value in column "topic" violates not-null constraint
DETAIL: Failing row contains (2, null, 555).

********* Error *********

ERROR: null value in column "topic" violates not-null constraint
SQL state: 23502
Detail: Failing row contains (2, null, 555).

พอใส่ topic จะสามารถใช้ได้ เนืองจาก ต้องสร้างกำหนดให้ Not Null

Code: Select all

INSERT INTO test_01(source,topic) VALUES ('555','555')
User avatar
chakirin.bfds
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
Posts: 610
Joined: 22/12/2020 10:19 am

Re: ขอวิธีแก้ เพิ่มข้อมูลลง database ผิดพลาดหน่อยครับ

Post by chakirin.bfds »

ยังแก้ไม่ได้ครับ
ขึ้น error แบบเดิม
1
viewtopic.php?f=338&t=58392
เชื่อมต่อฐานข้อมูลเเล้ว
ข้อมูลผิดพลาด
bolue
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 3024
Joined: 04/06/2020 10:05 am

Re: ขอวิธีแก้ เพิ่มข้อมูลลง database ผิดพลาดหน่อยครับ

Post by bolue »

chakirin.bfds wrote: 08/01/2021 4:19 pm ยังแก้ไม่ได้ครับ
ขึ้น error แบบเดิม
1
viewtopic.php?f=338&t=58392
เชื่อมต่อฐานข้อมูลเเล้ว
ข้อมูลผิดพลาด
ตรง ตัวแปล html มี ซิงเกิลโคทอยู่ ทำให้ใส่ข้อมูลลงเบสไม่ได้
C++ & java & Python-1.png
bolue
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 3024
Joined: 04/06/2020 10:05 am

Re: ขอวิธีแก้ เพิ่มข้อมูลลง database ผิดพลาดหน่อยครับ

Post by bolue »

แนะนำแทนค่า อย่างอื่นลงไปแทนที่ ' เช่นคำว่า (single quote) ก็จะสามารถบันทึกลงดาต้าเบสได้

Code: Select all

html = html.replace("'", "(single quote)")
User avatar
chakirin.bfds
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
Posts: 610
Joined: 22/12/2020 10:19 am

Re: ขอวิธีแก้ เพิ่มข้อมูลลง database ผิดพลาดหน่อยครับ

Post by chakirin.bfds »

bolue wrote: 08/01/2021 4:50 pm แนะนำแทนค่า อย่างอื่นลงไปแทนที่ ' เช่นคำว่า (single quote) ก็จะสามารถบันทึกลงดาต้าเบสได้

Code: Select all

html = html.replace("'", "(single quote)")
ทำได้เเล้วครับ
Post Reply
 • Similar Topics
  Replies
  Views
  Last post

Return to “Programming - C/C++ & java & Python”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 6 guests