ขอสอบถามแนวทางเขียน code python ในส่วนนี้หน่อยครับ

แนะนำ สอบถาม ภาษา C สำหรับผู้เริ่มต้น ภาษา Java ภาษา Python

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
chakirin.bfds
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 266
Joined: 22/12/2020 10:19 am

ขอสอบถามแนวทางเขียน code python ในส่วนนี้หน่อยครับ

Post by chakirin.bfds »

ตอนนี้เขียนโค้ด selenium ด้วย python ให้สามารถอ่านกระทู้เเล้วเลื่อนหน้าได้เเล้วครับ เเต่โค้ดที่ผมเขียนคือเหมือน ฟิกว่าหน้านั้นจะต้องมีกระทู้ 26 กระทู้ถึงจะทำงานได้สมบูณ์ครับ หากหน้านั้นมีไม่ครบ 26 กระทู้ โปรเเกรมจะไม่ทำการอ่านลิงค์กระทู้ครับ ซึ่งผมคิดว่าน่าจะอยู่ที่ผมกำหนดcode loop ของ if next==26; เเต่เมื่อเปลี่ยนเป็น
if <= 26 แล้ว error เเจ้งมาว่าไม่พบ element ครับผม พอจะเเนะนำได้มั้ยครับว่าครวเเก้หรือใช้วิธีไหนดีครับ
อันนี้ตัวอย่างโค้ดที่เขียนครับ(อันนี้คือโค้ดที่ทำได้ล่าสุดคือทั้งหน้าต้องมี 26 กระทุ้ ถึงจะอ่านได้สมบูรณ์)
selenium

Code: Select all

# -*- coding: utf-8 -*-
from selenium import webdriver #อิมพอร์ตโมดูล
import time
import psycopg2 as p
import configparser
from urllib.parse import urlparse
from urllib.request import urlopen, Request


con = None
config = configparser.ConfigParser()
config.read('admin.conf')

host=config['options']['host']
port=config['options']['port']
user=config['options']['user']
database=config['options']['database']
Username = config['options']['Username']
password = config['options']['password']

driver = webdriver.Firefox()
time.sleep(2)
# โปรเเกรมเพื่อการล็อคอินเข้าเว็บ
web_mindphp = 'https://www.mindphp.com/forums/ucp.php?mode=login&redirect=viewforum.php%3Ff%3D338'
driver.get(web_mindphp)
for i in range(4):
      try:
        if driver.find_element_by_name("username"):
          print('1')
          #login = wait.until(ec.visibility_of_element_located((By.NAME, "username")))
          #ActionChains(driver).move_to_element(login).perform()
          x = driver.find_element_by_name("username")
          x.clear()
          x.send_keys(Username)
          print('2')
          x = driver.find_element_by_name("password")
          x.clear()
          x.send_keys(password)
          time.sleep(3)
          driver.find_element_by_name("login").click()
          time.sleep(3)
          print('login')
          break
      except:
        if self.link_click("??????????????"):
          print("??????????????")
          break
        pass
      print("??????")
      time.sleep(2)

page = "https://www.mindphp.com/forums/viewforum.php?f=338"

driver.get(page)
time.sleep(2)
page_copy = page
# xpath_topic = " //a[@class='topictitle'] "
# all_ids_topic = driver.find_elements_by_xpath(xpath_topic)

xpath_arrow = "//li[@class='arrow next'] "
xpath_endchk='loop'
save_link = {}
save_link_base ={}
no = 1
next = 1

for a in driver.find_elements_by_xpath("//div[@class='pagination']/ul/li/a"):

   if xpath_endchk == 'loop' :
    print(a)
    time.sleep(2)
    for i in driver.find_elements_by_xpath(" //a[@class='topictitle'] "):
      save_link[next] = i.get_attribute('href')+' , '+i.text
      save_link_base[no] = i.get_attribute('href')+' , '+i.text
      # i.get_attribute('href')
      print(no, i.text)
      # print(i.get_attribute('href'))


      if next == 26: # loop การเปิดอ่านกระทู้

        for n, m in save_link.items():
          link = m.split(" , ")[0]
          toppic = m.split(" , ")[1]
          print(n)
          print(m)
          driver.get(link)
          # driver.execute_script("window.scrollTo(0, document.body.scrollHeight);")
          # time.sleep(2)
          URL = link
          req = Request(URL, headers={
            'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 			Safari/537.36'})
          urlinfo = urlparse(URL)
          html = str(urlopen(req).read())
          html = html.replace("'", "(single quote)")
          toppic = toppic.replace("'", "(single quote)")

          #บันทึกลงDatabase
          try:
            con = p.connect(host=host, port = port, database=database, user=user)
            cur = con.cursor()
            print("เชื่อมต่อฐานข้อมูลเเล้ว")
            sql = "INSERT INTO test_01(topic, source)\
                VALUES ('%s','%s')"% (toppic, html)
            sql = sql.encode('utf - 8')
            try:
              cur.execute(sql)
              con.commit()
              print("เพิ่มข้อมูลเรียบร้อยเเล้ว")
            except:
              con.rollback()
              print("ข้อมูลผิดพลาด")
          except p.Error:
            print("ติดต่อฐานข้อมูลผิดพลาด")

          if con:
            con.close()

        driver.get(page_copy)
        if driver.find_elements_by_xpath("//li[@class='arrow next']"): # loop การเปิดหน้าถัดไป
          page_copy = driver.find_elements_by_xpath("//li[@class='arrow next']/a[@class='button button-icon-only']")[
            0].get_attribute('href') #เก็บลิ้งของหน้า
          driver.find_elements_by_xpath("//li[@class='arrow next']/a[@class='button button-icon-only']")[0].click()
          next = 1
          no += 1
          save_link = {}
          xpath_endchk='loop'

        else:
          xpath_endchk='end loop'
          print(xpath_endchk)
          break
        # time.sleep(2)

      else:

        no+=1
        next+=1

ส่วนนี้code database

Code: Select all

# -*- coding=utf8 -*-
import psycopg2 as p
import configparser
con = None
config = configparser.ConfigParser()
config.read('admin.conf')

host=config['options']['host']
user=config['options']['user']
port=config['options']['port']
database=config['options']['database']

try:
#creat database
  conn = p.connect(
    database="postgres", user=user, host= host, port= port)
  conn.autocommit = True

  #Creating a cursor object using the cursor() method
  cur = conn.cursor()
  cur.execute("DROP DATABASE IF EXISTS selenium_test")
  print("Droped database ")

  #Preparing query to create a database
  sql = '''CREATE database selenium_test'''

  #Creating a database
  cur.execute(sql)
  print("Database created successfully........")
except p.DatabaseError:
  print('Error %s' %p.DatabaseError)
if con:
  con.close()try:
  con = p.connect(host = host, port = port , database= database, user= user )
  cur = con.cursor()
  cur.execute("DROP TABLE IF EXISTS test_01")
  print("Droped table test_01 ")

# Create table as per requirement
  sql = """CREATE TABLE IF NOT EXISTS test_01(
      id serial NOT NULL,
      topic text NOT NULL,
      source text NOT NULL,
      CONSTRAINT test_pythons_pkey PRIMARY KEY (id)
      ) """
  sql = sql.encode('utf - 8')
  cur.execute(sql)
  con.commit()
  print("created table test_01")

except p.DatabaseError:
  print('Error %s' %p.DatabaseError)

if con:
  con.close()
User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 26569
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

Re: ขอสอบถามแนวทางเขียน code python ในส่วนนี้หน่อยครับ

Post by mindphp »

กระทู้ไม่ค่อยสือ และ เจาะจง ถึงคำถามที่อยากจะถาม เลยครับ

ควรนับ elements ออกมาก่อนว่า ที่เรา find_elements ไปเจอกี่ elements แล้วค่อย Loop ตามจำนวนที่เจอ ไม่ควร fix เป็นตัวเลขลงใน code

ทำให้ครบ Loop แล้ว หา elements ตัวถัดไป เพื่อทำงาน ตามต้องการ
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: https://www.mindphp.com/forums/viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=2042
User avatar
chakirin.bfds
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 266
Joined: 22/12/2020 10:19 am

Re: ขอสอบถามแนวทางเขียน code python ในส่วนนี้หน่อยครับ

Post by chakirin.bfds »

mindphp wrote: 13/01/2021 5:20 pm กระทู้ไม่ค่อยสือ และ เจาะจง ถึงคำถามที่อยากจะถาม เลยครับ

ควรนับ elements ออกมาก่อนว่า ที่เรา find_elements ไปเจอกี่ elements แล้วค่อย Loop ตามจำนวนที่เจอ ไม่ควร fix เป็นตัวเลขลงใน code

ทำให้ครบ Loop แล้ว หา elements ตัวถัดไป เพื่อทำงาน ตามต้องการ
ผมไม่รู้วิธีการเขียนโค้ดเพื่อนับ element ครับ สามารถศึกษาได้ตรงไหนได้บ้างครับ
ตอนนี้ผมได้ศึกษาข้อมูลจากลิ้งนี้มาบ้างเเล้วครับ https://www.mindphp.com/developer/pytho ... enium.html
User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 26569
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

Re: ขอสอบถามแนวทางเขียน code python ในส่วนนี้หน่อยครับ

Post by mindphp »

นับจำนวน elements ที่เจอ

Code: Select all

len(driver.find_elements_by_xpath(" //a[@class='topictitle'] "))
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: https://www.mindphp.com/forums/viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=2042
Post Reply

Return to “Programming - C/C++ & java & Python”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 4 guests