ใน textbox บล็อกไม่ให้ key อักษรอื่นๆนอกจากตัวเลข

แนะนำ สอบถาม ภาษา C สำหรับผู้เริ่มต้น ภาษา Java ภาษา Python

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
jataz2
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 255
Joined: 22/02/2011 11:48 am

ใน textbox บล็อกไม่ให้ key อักษรอื่นๆนอกจากตัวเลข

Post by jataz2 »

Only digit is allowed to key in this TextBox

Code: Select all

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
  <script language="javascript">
  function forceNumber(event)
  {
    var keyCode = event.keyCode ? event.keyCode : event.charCode;
    if((keyCode < 48 || keyCode > 58) && keyCode != 8 && keyCode != 9)
     return false;
  }
  </script>
</head>
<body>
<form id="form1" runat="server">
        <asp:TextBox ID="txtMobileNumber" Width="152px" runat="server" MaxLength="11" [color=#FF0000]onkeypress="return forceNumber(event);"[/color]
                ToolTip="กรอกเบอร์โทรศัพท์"></asp:TextBox>
</from>
</body>
</html>
 • Similar Topics
  Replies
  Views
  Last post

Return to “Programming - C/C++ & java & Python”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 8 guests