ช่วยแก้โค้ดนี้ให้ที่ครับ C++ Queue

แนะนำ สอบถาม ภาษา C สำหรับผู้เริ่มต้น ภาษา Java ภาษา Python

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

Max2554
PHP Newbie
PHP Newbie
Posts: 2
Joined: 25/04/2011 7:30 pm

ช่วยแก้โค้ดนี้ให้ที่ครับ C++ Queue

Post by Max2554 » 25/04/2011 7:33 pm

คือผมอยากให้ช่วยแก้ไขโค้ดนี้ ให้สามารถรับค่าจากผู้ใช้ได้ 10 ค่าอ่ะ โค้ดนี้เป็นโค้ดที่ป้อนค่าเข้าไปได้สูงสุด 6 ค่า เป็นลักษณะการทำงานแบบ Queue แต่ผมอยากให้โค้ดนี้ เป็นแบบที่ผู้ใช้สามารถป้อนค่าเข้าไปได้ 10 ค่า อ่ะครับ ช่วยชี้แนะที


C++ Queue

Code: Select all

#include<stdio.h>
#define MAX 6
int queuedata[MAX];
int front=0;
int rear=0;

int adddata(int data)
{
  if(rear<MAX-1){
    rear++;
    queuedata[rear]=data;
    if(!front)
     front=1;
     return 1;
     }
     return -1;
}
void show()
{
   for(int i=front;i<rear+1;i++){
     printf("%d\t",queuedata[i]);
     }
     printf("\n");
     printf("\n");
}
int get()
{
  int temp;
  if(front){
    temp=queuedata[front];
    if(front>rear){
    front=0;
    rear=0;
    return -1;
    }
    else
    front++;
    }
    else
    return -1;
    return temp;
}
int main()
{
  adddata(1);
  adddata(2);
  adddata(3);
  adddata(4);
  adddata(5);
  adddata(6);
  
  show();
  
  for (int i=1;i<7;i++)
  {
    printf("%d Get Data =%d\n",i,get());
  }
  getchar();
}
ขอบคุณล่วงหน้าน่ะครับ

touleg
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 480
Joined: 25/01/2010 11:57 pm
Contact:

Re: ช่วยแก้โค้ดนี้ให้ที่ครับ C++ Queue

Post by touleg » 27/04/2011 3:06 am

Code: Select all

#define MAX 10

int main()
{
  adddata(1);
  adddata(2);
  adddata(3);
  adddata(4);
  adddata(5);
  adddata(6);
  adddata(7);
  adddata(8);
  adddata(9);
  adddata(10);

  
  show();
  
  for (int i=1;i<11;i++)
  {
    printf("%d Get Data =%d\n",i,get());
  }
  getchar();
}

Max2554
PHP Newbie
PHP Newbie
Posts: 2
Joined: 25/04/2011 7:30 pm

Re: ช่วยแก้โค้ดนี้ให้ที่ครับ C++ Queue

Post by Max2554 » 30/04/2011 5:52 pm

คือแบบว่าอยากได้แบบเป็นลักษณะของผู้ใช้ป้อนค่าจำนวนเต็มเข้าไปอ่ะครับ เป็นโปรแกรมจำลองลักษณะการทำงานของ Queue (FIFO) อ่ะครับ

แต่ก็ต้องขอบคุณสำหรับน้ำใจในคำตอบน่ะครับ

Post Reply

Return to “Programming - C/C++ & java & Python”

Users browsing this forum: No registered users and 4 guests