ถามเรื่อง code หน่อยครับ ไม่รู้จริงๆ

เกี่ยวกับ ปัญหาการใช้งาน การติดตั้ง ฐานข้อมูล MySql Oracle MSSQL ect...
การเขียน คำสั่ง SQL เพื่อดึกข้อมูล บอร์ดนี้ควรระบุโครงสร้างตารางของท่านในคำถามด้วยนะ

Moderator: mindphp

dangeru
PHP Newbie
PHP Newbie
Posts: 1
Joined: 08/06/2011 10:18 am

ถามเรื่อง code หน่อยครับ ไม่รู้จริงๆ

Post by dangeru »

ผมจะเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลแต่ไม่รู้ว่ามันผิดตรงไหนขนาดหน้าแรก login.php ผมยังเข้าไม่ได้เลยครัย
code ผมผิดตรงไหน ช่วยด้วยครับ

code - config.php

<?php
$host="info.agri.ubu.ac.th";
$user="root";
$password="1234";
$dbname="aidb";
$con=mysql_connect($host,$user,$password);
mysql_select_db($dbname,$con) or die ("ไม่สามารถใช้งานdatabaseได้");
mysql_query("SET NAMES utf8_unicode_ci");
?>

code - lohin.php

<?php
require "config.php";
ob_start();
?>

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML>
<HEAD>
<TITLE> ระบบฐานข้อมูล </TITLE>
<META NAME="Generator" CONTENT="EditPlus">
<META NAME="Author" CONTENT="">
<META NAME="Keywords" CONTENT="">
<META NAME="Description" CONTENT="">
<meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=utf-8">

<style = "text/css">
<!--
.style1 {
font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
font-size: 12px;
color: #0000CC
}
-->
h1 {color: #000099}
h2 {color: #0000CC}
h3 {color: #FF3399}
h4 {color: #0033FF}
h5 {color:#330000}
hr {color: green}
form {color: #000099}
input {color: #000099} <h1>
</style>

</HEAD>
<CENTER>

<BODY bgcolor= "#eeeeee">

<hr><h1> ระบบฐานข้อมูล โคเนื้อ กระบือ </h1>
<h4>สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์</h4><hr>

<TABLE border="0">
<TR><TD><h4>
<?php ttt(); ?> &nbsp;&nbsp;&nbsp; AIDB_VER.070611 <h4>
</TD></TR>
</TABLE>

<hr><br><?php
#session_start();
if (isset($_session["valid_user"])){
echo "<h4>คุณได้เข้าสุ่ระบบแล้ว</h4><br>";
echo '<a href="logout.php"><h4>ออกจากระบบ</h4></a><hr>';
}
else {
if (isset($_POST["send"]))
process_form();
else
show_form();
}
?></body>

<?php
function show_form(){
echo"<form method=\"POST\" action= \"{$_SERVER['PHP_SELF']}\" >";
echo"<TABLE class=\"style1\" width=\"573\"border= \"1\" bgcolor = #cccccc>";
echo"<tr>
<td colspan=\"6\" scope=\"col\">ลงชื่อเข้าใช้</td>
</tr>
<tr>
<td colspan=\"6\" scope=\"col\"></td>
</tr>";
echo"<tr></select>&nbsp;&nbsp;</td>
<td> ศูนย์ฯ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td><br><br>
<td><select name=\"aicenter\" size = \"1\" >
<option value=\"\">------เลือก------</option>";

require "config.php";
$sql="select * from aicenter ";
$result=mysql_db_query($dbname,$sql);
while ($w=mysql_fetch_array($result)) {
$aicenter_row=$w[aicenter_id];
$aicentername_row=$w[aicenter_name];
echo "<option value = {$aicenter_row} >$aicenter_row,$aicentername_row</option>";
}

echo" <td></select>&nbsp;&nbsp;</td>
<td>จังหวัด&nbsp;&nbsp;</td>
<td><select name=\"province\" size = \"1\" >
<option value=\"\">------เลือก------</option>";

require "config.php";
$sql="select * from province order by province ";
$result=mysql_db_query($dbname,$sql);
while ($w=mysql_fetch_array($result)) {
$province_row=$w[province];
$provincename_row=$w[provincename];
echo "<option value = {$province_row} >$province_row,$provincename_row</option>";
}

echo" <td></select>&nbsp;&nbsp;</td>
<td> ชนิดสัตว์ </td>
<td><select name=\"animal\" size = \"1\" >
<option value=\"\">------เลือก------</option>";

require "config.php";
$sql="select * from animal ";
$result=mysql_db_query($dbname,$sql);
while ($w=mysql_fetch_array($result)) {
$animal_row=$w[animal_id];
$animalname_row=$w[animal_name];
echo "<option value = {$animal_row} >$animal_row,$animalname_row</option>";
}


echo"<tr>
<td>username</td>
<td><input type= \"text\" name= \"uname\" >&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>password</td>
<td><input type =\"password\" name= \"passwd\">&nbsp;</td>
</tr>";

echo"<tr><tr><tr><td><td><input type=\"submit\" name=\"send\" value= \"ลงชื่อเข้าใช้\"></td></tr>";
echo"</table>";
echo"</form>";
}
?>

<?php
function process_form(){

require "config.php";
$sql="select * from login where username = '{$_POST["uname"]}' ";
$result=mysql_db_query($dbname,$sql);
while ($w=mysql_fetch_array($result)) {
$name=$w[name];
$authoid=$w[authoid];
}


$user = trim($_POST["uname"]);
$pass = trim($_POST["passwd"]);

if (($user != "") && ($pass != "")){
if (validate_user($user,$pass)){
$_SESSION["valid_user"]= $user;
echo "<h4>ยินดีต้อนรับคุณ $name</h4>";

$aicenter = $_POST["aicenter"];
$province = $_POST["province"];
$animal = $_POST["animal"];
$keydate = $_POST["keydate"];


$sql="select * from province where province={$province} and aicenter={$aicenter} ";
$result=mysql_db_query($dbname,$sql);
while ($w=mysql_fetch_array($result)) {
$provincename=$w[provincename];
}


if ($animal==''){
?>
<script type="text/javascript">
alert("คุณไม่ได้ระบุชนิดสัตว์");
history.back();
</script>
<?php
show_form();
}else{}

if( $provincename=='')
{
?>
<script type="text/javascript">
alert("ระบุรหัสจังหวัดผิดพลาด");
history.back();
</script>
<?php
}else {}

setcookie("username",$user,time()+3600);

session_start();
$_SESSION["username"]= "$user";
$_SESSION["aicenter"]= "$aicenter";
$_SESSION["province"]= "$province";
$_SESSION["animal"]= "$animal";
$_SESSION["name"]= "$name";
$_SESSION["authoid"]= "$authoid";


echo '<a href="menu.php"><h1>เข้าใช้งานระบบฐานข้อมูล</h1></a><hr>';
echo '<a href="logout.php"><h3>ออกจากระบบ</h3></a>';
}
else {
?>
<script type="text/javascript">
alert("รหัสผ่านไม่ถูกต้อง");
</script>
<?php
show_form();
}
}
else {
?>
<script type="text/javascript">
alert("คุณยังไม่ได้ป้อนชื่อและรหัสผู้ใช้");
</script>
<?php
show_form();
}
}

?>

<?php
function validate_user($u,$p){

if (!$con) {
echo "<h3>ERROR: ไม่สามารถติดต่อฐานข้อมูลได<>้</h3>";
exit();
}
require "config.php";
$sql="select * from login where username='$u' and password = '$p' ";
$result=mysql_db_query($dbname,$sql);
$row_u = mysql_num_rows($result);
mysql_close($con);
return $row_u;
}
?>

<?php //ฟังชั่นแสดงเวลาและวันที่ปุััจจุบัน
function ttt(){
date_default_timezone_set ("asia/bangkok");
echo date("j/ F /y ");
}
?>

<?php //ฟังชั่นแสดงเวลาและวันที่ปุััจจุบัน
function ttt1(){
date_default_timezone_set ("asia/bangkok");
$d = date("j/ m /y ");
echo "$d";
}
?>
</CENTER>
</html>
User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 27109
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

Re: ถามเรื่อง code หน่อยครับ ไม่รู้จริงๆ

Post by mindphp »

ไม่ได้เกินปัญหาอะไรบ้างครับ
แต่
user ของฐานข้อมูล ไม่น่าจะใช่ ชื่อ root นะครับ
ลองสอบถามผู้ดูแลดูว่ากำหนดให้ใช้อะไรบ้าง
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: https://www.mindphp.com/forums/viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=2042
Post Reply
  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “SQL - Database”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 6 guests