Page 1 of 1

วิธีการเปลี่ยน ชนิด ของ ฟิลด์ ในตารางของฐานข้อมูลทำอย่างไรครับ

Posted: 13/06/2012 12:24 am
by shanirut
สวัสดีครับ ผมเป็นสมาชิกใหม่ที่นี่นะครับ ฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับ

อยากสอบถามเรื่อง

วิธีการเปลี่ยน ชนิด ของ ฟิลด์ ในตารางของฐานข้อมูล จากเดิม int(10) เป็น bigint (20)

ผมเข้าไปเปลี่ยนใน phpmyadmin ที่เป็นรูปปากกา

ไม่สามารถเปลี่ยนได้ น่าจะเป็นเพราะข้อมูลทีมีอยู่แล้วมีขนาดใหญ่ ประมาณ 3 Gb

มีวิธีการเปลี่ยนวิธีไหนอีกครับ ที่จะทำให้เปลี่ยนได้

เพิ่มเติมนิดนึงครับ ผมลองแก้ไขโดยใช้คำสั่งนี้ ใน phpmyadmin

ALTER TABLE Employee MODIFY ID BIGINT(20) UNSIGNED NOT NULL;

หรือจะคำสั่งนี้

ALTER TABLE Employee CHANGE LastName LastName BIGINT(20) UNSIGNED NOT NULL;


ก็ไม่ผ่านครับ ขึ้น error หรือ ค้างไปนานมาก เป็นชั่วโมง แล้วก็นิ่งไป หรือหน้านั้นๆหายไปเฉยๆ

ไปดูที่ Field ก็ยังไม่เปลี่ยน ชนิดครับ

ไม่ทราบจะทำยังไงให้เปลี่ยนได้ครับ

Re: วิธีการเปลี่ยน ชนิด ของ ฟิลด์ ในตารางของฐานข้อมูลทำอย่างไรครับ

Posted: 13/06/2012 10:09 am
by mindphp
ถ้าข้อมูลมีขนาดใหญ่มาก เวลาเปลี่ยนต้องใ้ช้เวลานาน
ไม่ควรทำผ่านหน้า Web browser เพราะจะทำให้ time out ออกไปก่อน ที่มันจะทำงานเสร็จ
ให้ทำผ่าน command แทนครับ

Re: วิธีการเปลี่ยน ชนิด ของ ฟิลด์ ในตารางของฐานข้อมูลทำอย่างไรครับ

Posted: 14/06/2012 2:41 am
by shanirut
ขอบคุณมากครับ