Page 1 of 1

ถามเรื่อง การ import and Export ข้อมูลจากฐานข้อมูลครับ

Posted: 31/08/2006 9:09 pm
by plakao
พอดีผมทำโปรเจ็คจบครับ อยากถามว่า พอจะมีโค๊ด sql ในการ Export ข้อมูลจากฐานข้อมูลหนึ่ง แล้ว Import ข้อมูลเข้าสู่อีกฐานข้อมูลหนึ่งโดยอัตโนมัติบ้าง มั้ยครับ หรือว่า มีวิธีการ ใด ที่พอจะทำแบบนี้ได้บ้างครับ

Posted: 01/09/2006 10:18 am
by mindphp
ใช้ php เขียน ดึง โครง สร้าง ตาราง และ ข้อมูล แล้วเขียนลง text file
ตอนนำ เข้า ก็ ใช้ วิธีอ่านไฟล์ แล้ว query ที่ละ ชุดคำสั่งของ sql เอาครับ