ทำแบบทดสอบ

เกี่ยวกับ ปัญหาการใช้งาน การติดตั้ง ฐานข้อมูล MySql Oracle MSSQL ect...
การเขียน คำสั่ง SQL เพื่อดึกข้อมูล บอร์ดนี้ควรระบุโครงสร้างตารางของท่านในคำถามด้วยนะ

Moderator: mindphp

User avatar
wutthichai
PHP Newbie
PHP Newbie
Posts: 8
Joined: 01/01/1970 7:00 am

ทำแบบทดสอบ

Post by wutthichai »

พอดีกำลังฝึกทำแบบทดสอบออนไลน์แต่เจอปัญหาคือตัวRadio Box ที่ใส่ไปมันเช็คได้ทุกอัน จะทำไงให้มันเช็คได้แค่ช่องเดียวในแต่ละข้อคับ
<?

//if($_COOKIE["name"]==""||$_cookie["code"]=="")
//{
// print("คุณไม่ได้ล็อกอินเข้ามาอย่างถูกต้อง <br>");
// print("กรุณา<a href=login.html>Login</a>ก่อน<p>");
// exit();
//}
$link=mysql_connect("localhost","root","");
$charset= "SET NAMES 'tis620'";
mysql_query($charset) or die('Invalid query: ' . mysql_error());
if(!$link)
{
print("Eror connecting to mysql");
exit();
}
else
{
mysql_select_db("quiz",$link);
$sql="select * from question";
$result=mysql_query($sql,$link);
$n=mysql_num_rows($result);
print("ชื่อ$name รหัส $code <br>");
print("<b> คำชี้แจง </b><br>");
print(" - มีข้อสอบทั้งหมด $n ข้อ ทำทุกข้อ <BR>");
print(" - ห้ามลอกกัน <br>");
print("<p>");
$num=1;
print("<form action=check.php method=post>\n");
while($row=mysql_fetch_row($result))
{
print("$num. $row[1]\n<br>");

print("<blockquote><font color=blue>\n");

print("<input type=radio name=q$row[0]value=1>$row[2]<br>\n");
print("<input type=radio name=q$row[0]value=2>$row[3]<br>\n");
print("<input type=radio name=q$row[0]value=3>$row[4]<br>\n");
print("<input type=radio name=q$row[0]value=4>$row[5]<br>\n");

print("</forn></blockquote>\n");
print("<p>");

$num++;
}
print("<input type=submit value='ส่ง'>");
print("</form>");

mysql_close($link);
}
?>
User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 25534
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

Post by mindphp »

่่ใช้ RadioGroup ครับ มัน จะเลือกได้เพียงค่าเดียว ( เป็นคุณสมบัตของ radio เหมือน เรา ฟังวิทยุนะครับ จะฟังได้ เพียงทีละสถานี)
<p>
<label>
<input type="radio" name="RadioGroup1" value="1">
1</label>
<br>
<label>
<input type="radio" name="RadioGroup1" value="2">
2</label>
<br>
<label>
<input type="radio" name="RadioGroup1" value="3">
3</label>
<br>
</p>
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: https://www.mindphp.com/forums/viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=2042
Post Reply

Return to “SQL - Database”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 4 guests