ระบบฐานข้อมูล Database Systems (เดต้าเบส ซิสเต็ม) คืออะไร

เกี่ยวกับ ปัญหาการใช้งาน การติดตั้ง ฐานข้อมูล MySql Oracle MSSQL ect...
การเขียน คำสั่ง SQL เพื่อดึกข้อมูล บอร์ดนี้ควรระบุโครงสร้างตารางของท่านในคำถามด้วยนะ

Moderator: mindphp

User avatar
md040
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 265
Joined: 07/11/2016 10:37 am

ระบบฐานข้อมูล Database Systems (เดต้าเบส ซิสเต็ม) คืออะไร

Post by md040 »

จากปัญหาต่างๆ เช่น ข้อมูลซำ้ซ้อน ข้อมูลกระจัดกระจาย เป็นต้น ของการเก็บข้อมูลในอดีตที่มีความยุ่งยากในการจัดระเบียบ การนำข้อมูลมาใช้งาน และการค้นหา จึงมีการคิดวิธีการเก็บข้อมูลในคอมพิวเตอร์ขึ้นมานั่นคือ
640px-Relational_database_terms.svg.png
640px-Relational_database_terms.svg.png (8.39 KiB) Viewed 1090 times
ระบบฐานข้อมูล Database Systems (เดต้าเบส ซิสเต็ม) เป็นระบบที่รวบรวมกลุ่มของข้อมูล ที่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันไว้ด้วยกันและสามารถเรียกใช้ความสัมพันธ์นั้นๆ ได้ อย่างมีระบบ ระบบฐานข้อมูลจะประกอบไปด้วยข้อมูลที่เป็นหน่วยข้อมูลที่เล็กที่สุด หรือ Bit (บิต) คือ 0 และ 1 (สัญญาณดิจิตอล) เมื่อนำบิตหลายๆ บิต มารวมกันจะได้เป็น Byte (ไบต์) หรือหน่วยของข้อมูลแบบบิตจำนวน 8 บิต และเท่ากับ 1 อักขระ Field (ฟิลด์) หรือหน่วยของข้อมูลที่เกิดจากการเอาหลายๆ ไบต์มารวมกัน เช่น รหัสพนักงาน, รหัสลูกค้า, ชื่อลูกค้า เป็นต้น การนำฟิลด์หลายๆ ฟิลด์ที่มีความสัมพันธ์กันมารวมกันจะเรียกว่า Record (เรคคอร์ด) เช่น ข้อมูลของลูกค้าที่ประกอบไปด้วย รหัส, ชื่อลูกค้า, บริษัท, เบอร์ติดต่อ เป็นต้น เมื่อนำหลายๆ เรคคอร์ดหลายๆ เรคคอร์ดมาประกอบรวมกันจะได้ File (ไฟล์) เช่น ข้อมูลของลูกค้าที่ประกอบด้วย รหัส, ชื่อลูกค้า, บริษัท, เบอร์ติดต่อ หลายๆ คน จะรวมกันเป็นไฟล์ 1 ไฟล์ และเมื่อนำไฟล์หลายๆ ไฟล์ เช่น ไฟล์ข้อมูลลูกค้า ไฟล์ข้อมูลบริษัทของลูกค้า เป็นต้น มาประกอบกัน จะได้เป็น Database (เดต้าเบส) หรือ ฐานข้อมูล ที่มีการจัดเรียงข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีระบบ ระเบียบ

ลำดับขั้นของการเก็บข้อมูล
Database (เดต้าเบส) >> Files (ไฟล์) >> Record (เรคคอร์ด) >> Fields (ฟิลด์) >> Byte (ไบต์) >> Bits (บิต)

ที่มาภาพ: commons.wikimedia.org/wiki/File:Relational_database_terms.svg

Return to “SQL - Database”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests