อยากทราบการแสดงข้อมูลจาก ratio botton เมื่อคลิกเลือกจากฟอร์ม

เกี่ยวกับ ปัญหาการใช้งาน การติดตั้ง ฐานข้อมูล MySql Oracle MSSQL ect...
การเขียน คำสั่ง SQL เพื่อดึกข้อมูล บอร์ดนี้ควรระบุโครงสร้างตารางของท่านในคำถามด้วยนะ

Moderator: mindphp

top_lfc
PHP Newbie
PHP Newbie
Posts: 2
Joined: 04/11/2008 8:05 am

อยากทราบการแสดงข้อมูลจาก ratio botton เมื่อคลิกเลือกจากฟอร์ม

Post by top_lfc » 04/11/2008 8:41 am

ผมมีตารางอยู่ 2 ตารางชื่อ user และ depart ในตาราง user จะมี ฟิลด์ชื่อ id_depart ไว้เก็บค่า value จาก ratio button คือค่าจาก ratio button จากฟอร์มของผมจะมีให้เลือก 2 ตัว คือ ratio buttonตัวที่1 มีค่า value=1 และ ratio buttonตัวที่2 มีค่า value=2 แล้วชื่อ ratio button ทั้งทั้ง2 ตัวชื่อ id_depart ซึ่งใน ตาราง depart จะมีฟิลด์อยู 2 ฟิลด์ คือ id_depart เป็น pk และอีกฟิลดค์คือ name_depart ซึ่งค่า id_depart จะเก็บเลข1และ2 ส่วน name_depart จะเก็บชื่อ 1=ครุฯ ส่วน 2=วิศวฯ แล้วพอเลือก ratio button 1 ในฟรอ์มแล้ว ค่าที่ปริ้นออกมาเป็นเลข 1 คือผมต้องการให้มันแสดงชื่อสาขา เป็น ครุฯ อ่ะครับ ซึ่งมันต้องอ้างมาจากตาราง user หรือเปล่าคับ ส่วนชื่อ ratio button ทั้งสองตัวเป็น id_depart นะครับ คือต้องเลือกตัวใดตัวหนึงครับอยู่แล้วคับในฟอร์ม ช่วยด้วครับ :( :(

Return to “SQL - Database”

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest