ทำไม ถึงใช้ MySQLi แทน MySQL

เกี่ยวกับ ปัญหาการใช้งาน การติดตั้ง ฐานข้อมูล MySql Oracle MSSQL ect...
การเขียน คำสั่ง SQL เพื่อดึกข้อมูล บอร์ดนี้ควรระบุโครงสร้างตารางของท่านในคำถามด้วยนะ

Moderator: mindphp

bellzeed
PHP Sr. Member
PHP Sr. Member
Posts: 82
Joined: 20/06/2017 2:03 pm

ทำไม ถึงใช้ MySQLi แทน MySQL

Post by bellzeed »

การเลือกใช้ MySQLi ไม่มีผลต่อการ Query ของโปรแกรมเมอร์ หรือว่าการเข้าไปใน PhpMyAdmin แต่อย่างใด แต่ที่มีการพูดถึงกันก็คือเรื่องของ Security ที่เพิ่มขึ้นของ MySQLi ส่วนที่โดดเด่นขึ้นมาจากเดิมของ MySQLi ก็คือในเรื่องของการเรียกใช้คำสั่งในรูปแบบของ OOP

คุณสมบัติของ MySQLi
- เป็นแบบ object-oriented
- สนับสนุนคำสั่ง prepared (ป้องกัน SQL Injection)
- สนับสนุนหลายคำสั่งพร้อมกัน (multiple statements)
- สนับสนุนคำสั่ง transactions
- เพิ่มเติมการสนับสนุน debugging
- เพิ่มเติมการสนับสนุนบน Server ต่าง ๆ

ตัวอย่างคำสั่งของ MySQL

Code: Select all

mysql_connect(“localhost”, “root”, “”);
mysql_select_db(“db_name”);
mysql_query(“SET character_set_results=utf8”);
$sql=”SELECT name FROM member ORDER BY name”;
$query=mysql_query($sql) or die(mysql_error());
$row = mysql_fetch_array($query);
echo $row[“name”];
mysql_close();
ตัวอย่างคำสั่งของ MySQLi

Code: Select all

$mysqli = new mysqli(“localhost”,”root”,””,”db_name”);
$mysqli->set_charset(“utf8”);
$sql = “SELECT * FROM member
$query = $mysqli->query($sql);
$row = $query->fetch_array();
$query->close();
echo $row[“name”];
$mysqli->close();
  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “SQL - Database”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests