วิธี debug pl sql บน toad

เกี่ยวกับ ปัญหาการใช้งาน การติดตั้ง ฐานข้อมูล MySql Oracle MSSQL ect...
การเขียน คำสั่ง SQL เพื่อดึกข้อมูล บอร์ดนี้ควรระบุโครงสร้างตารางของท่านในคำถามด้วยนะ

Moderator: mindphp

User avatar
jataz2
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 251
Joined: 22/02/2011 11:48 am

วิธี debug pl sql บน toad

Post by jataz2 »

By default debugger is disabled in oracle 10/11g. The debug menu is grey out.

Resolution:
User need to have the ‘DEBUG CONNECT SESSION’ privilege granted. If not granted, the debugger icons will be disabled in the Procedure Editor.
Solution:
1. Grant debug any procedure to user_name;
2. Grant debug connect session to user_name;
3. GRANT EXECUTE ON DBMS_DEBUG to public;
( If DBMS_DEBUG is missing, Run it with SYS User)

Return to “SQL - Database”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests