Page 1 of 1

เพิ่มข้อมูลลงตารางไม่ได้ใน host

Posted: 14/02/2010 1:04 pm
by kasper_01
:?: คือว่า เราเขียนคำสั่งใน เครื่องของเราได้ครับ เพิ่มข้อมูลลงฐานข้อมูลได้ ครับ แต่ เวลาเรา upload เข้า host
คำสั่ง กลับไม่สามารถทำงานได้ครับส เนื่องจากอะไร ครับ

Re: เพิ่มข้อมูลลงตารางไม่ได้ใน host

Posted: 14/02/2010 2:46 pm
by bm8408
kasper_01 wrote::?: คือว่า เราเขียนคำสั่งใน เครื่องของเราได้ครับ เพิ่มข้อมูลลงฐานข้อมูลได้ ครับ แต่ เวลาเรา upload เข้า host
คำสั่ง กลับไม่สามารถทำงานได้ครับส เนื่องจากอะไร ครับ

คำสั่งที่ว่าไม่ได้ คำสั่งทำไรครับ :mrgreen:

Re: เพิ่มข้อมูลลงตารางไม่ได้ใน host

Posted: 15/02/2010 4:02 pm
by mlaveo
ถ้าเป็นไปได้ ขอดู code ด้วยครับ

แล้วก้อ ขอดู error ด้วยครับ