ปัญหา Error GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by [1055]

เกี่ยวกับ ปัญหาการใช้งาน การติดตั้ง ฐานข้อมูล MySql Oracle MSSQL ect...
การเขียน คำสั่ง SQL เพื่อดึกข้อมูล บอร์ดนี้ควรระบุโครงสร้างตารางของท่านในคำถามด้วยนะ

Moderator: mindphp

User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 21772
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

ปัญหา Error GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by [1055]

Postby mindphp » 19/07/2019 7:30 pm

which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by [1055]

เกิดจาก การใช้คำสั่ง

Code: Select all

SELECT * FROM table Group BY id


ซึ่ง MySQL 5.7 default config จะไม่สามารถใช้คำสั่งแนวนี้ได้

ถ้าเราอยากได้ค่าไม่ซ้ำ อยาจใน คำสั่ง DISTINCT

Code: Select all

SELECT  DISTINCT id FROM table
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: viewtopic.php?f=6&t=2042

User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 21772
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

Re: ปัญหา Error GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by [1055]

Postby mindphp » 22/07/2019 5:48 am

จาก Error
Expression #1 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'tablename.a.anonymous_id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by [1055]

ถ้าต้องการแก้ไข ที่ config ของ MySQL สามารถทำได้ดังนี้

เข้า phpMyAdmin ในฐานะ user root
รันคำสั่ง SQL

Code: Select all

SET GLOBAL sql_mode=(SELECT REPLACE(@@sql_mode,'ONLY_FULL_GROUP_BY',''))

(ไม่ต้อง Restart MySQL)

อีกวิธี คือ แก้ไข my.cnf

Code: Select all

sql_mode=STRICT_TRANS_TABLES,NO_ZERO_IN_DATE,NO_ZERO_DATE,ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO,NO_ENGINE_SUBSTITUTION

save และ restart MySQL
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: viewtopic.php?f=6&t=2042


Return to “SQL - Database”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 6 guests