Page 1 of 1

การเก็บ log เมื่อมีการ แยก รวม ที่ดิน ออกแบบ ฐานข้อมูล ตัวอย่าง er

Posted: 06/03/2020 4:47 pm
by blackbullx16
สวัสดีครับ เพิ่มตั้งกระทู้ครั้งแรก
เป็นมือใหม่ครับช่วยผมออกแบบดวยครับ ต้องการสอบถามเรื่องฐานข้อมูล ใช้โปรแกรม MS Access ครับ โดยมีความต้องการดังต่อไปนี้
1583486937905.jpg
1583486937905.jpg (44.36 KiB) Viewed 2036 times
เป็นการเก็บข้อมูล คนกับที่ดิน
tbl_farm ที่ดิน
Names = ชื่อฟาร์ม
Area = เนื้อที่ฟาร์ม หน่วยเป็นไร่
Status = หากมีการลบจะใช้การ ให้ค่า False


คำถามมีดังนี้ ข้อมูลจะมี Farm จะมี transaction คือการ แยก และรวม เหมือนๆ กับโฉนดที่ดินครับ
:baa: การแยก คือ 1 farm แยกออกได้เป็นหลาย ๆ ฟาร์ม โดย area ของฟาร์มแยกออกมาจะต้อง <= ฟาร์มหลักที่นำมาแยก ตัวอย่าง Farmid "1" เนื้อที่ 10 ไร่ ทำการแยกเป็น 2 ฟาร์ม 2 ฟาร์มนี้เนื้อที่รวมกันแล้วจะต้อง <= 10 ไร่ และ 2 ฟาร์มที่ถูกแยกจะมีเจ้าของ Person เดิม หรือไม่ ก็ได้

:baa: การรวม คือ หลาย ๆ farm นำมารวมกัน เป็น 1 farm คือการนำเนื้อที่มารวมกันเป็น 1 ฟาร์ม และเจ้าของจะเป็นเจ้าของเดิมที่หรือไม่ก็ได้

จากที่กล่าวมาคือ อยากเก็บประวัติการ แยก หรือโอน จากฟาร์มหมายแล้วอะไร ไปเป็น หมายเลขอะไร วันที่เท่าไหร่ เจ้าของเดิมจากคนไหน ไปเป้น คนไหน
ดังนี้ครับ

Re: การเก็บ log เมื่อมีการ แยก รวม ที่ดิน

Posted: 07/03/2020 2:22 am
by mindphp
ทำไมใช้ MS Access ครับ

Re: การเก็บ log เมื่อมีการ แยก รวม ที่ดิน

Posted: 07/03/2020 7:42 am
by blackbullx16
ที่ใช้ ms access เพราะไม่ได้มีความรู้เรื่องเขียนโปรแกรมเลยครับ
กำลังศึกษาอยู่ครับ

Re: การเก็บ log เมื่อมีการ แยก รวม ที่ดิน

Posted: 07/03/2020 5:04 pm
by mindphp
ถ้าเริ่มศึกษาแนะนำ เป็น Webbase ดีกว่านะครับ

Re: การเก็บ log เมื่อมีการ แยก รวม ที่ดิน

Posted: 27/03/2020 4:11 pm
by blackbullx16
มี ตัวอย่าง er ให้ดูได้ไหมครับ