ต้องการสร้าง subtype

เกี่ยวกับ ปัญหาการใช้งาน การติดตั้ง ฐานข้อมูล MySql Oracle MSSQL ect...
การเขียน คำสั่ง SQL เพื่อดึกข้อมูล บอร์ดนี้ควรระบุโครงสร้างตารางของท่านในคำถามด้วยนะ

Moderator: mindphp

blackbullx16
PHP Newbie
PHP Newbie
Posts: 4
Joined: 06/03/2020 4:23 pm

ต้องการสร้าง subtype

Post by blackbullx16 »

สวัสดีครับ

ศึกษาเรื่องการสร้างความสัมพันธ์ตาราง ที่เป็น supertype subtype

อยากทราบการสร้างการสร้าง disjoinrule และ overlap
ความต้องการเช่น เก็บข้อมูลคน สามารถเป็น พนักงาน หรือ สมาชิก ได้เพียงอย่างใดอย่าง หนึ่ง disjoin

Return to “SQL - Database”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 4 guests