Page 1 of 1

phpBB เครื่องมือผู้ดูแลบอร์ด : เปลี่ยนเป็นหัวข้อ"ประกาศ" ภายในหมวด

Posted: 10/09/2015 5:29 pm
by putcharaporn_tan
การเปลี่ยนหัวข้อเป็นหัวข้อประกาศนั้นจะใช้ในการที่เราต้องการให้กระทู้นั้นๆที่ต้องการกลายเป็นประกาศที่ประกาศเฉพาะภายในหมวดซึ่งเมื่อสมาชิกเข้าใช้งาน หมวดก็จะสวามารถเห็นประกาศก่อนเป็นอันดับแรกในการเปลี่ยนหัวข้อเป็นหัวข้อประกาศนั้นทำได้โดย
- อันดับแรก เลือกหัวข้อที่ต้องการทำการประกาศ
- จากนั้นคลิกที่ไอคอน เครื่องมือผู้ดูแลบอร์ด
เลือกเมนู "เปลี่ยนเป็นหัวข้อ"ประกาศ" ภายในหมวด"
55.jpg
55.jpg (16.13 KiB) Viewed 704 times
บอร์ดจะทำการเปลี่ยนกระทู้ที่คุณได้ตั้งไว้ให้เป็นกระทู้ประกาศโดยจะแสดงอยู่ในหมวดนั้นเป็นอันดับแรกเมื่อผู้ใช้ทำการเข้าสู่หมวดนั้น
โดยจะเปลี่ยนรูปไอคอนของหัวข้อกระทู้ด้วย
22.jpg
22.jpg (16.01 KiB) Viewed 704 times