การตั้งค่า เปิด - ปิด ส่วนการลงทะเบียนสมัครสมาชิก ใน เว็บบอร์ด phpbb


คู่มือ แชร์วิธีใช้งาน phpBB ทุกเวอร์ชั่น ตั้งแต่ การติดต้้งและใช้งานต่างๆ การอัพเกรด การ Backup ที่ช่วย ให้ admin และ ผู้ใช้ใช้งาน เว็บบอร์ดได้อย่างมี ประสิทธิภาพ

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

Post Reply
User avatar
Ittichai_chupol
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 3176
Joined: 19/09/2018 10:33 am

การตั้งค่า เปิด - ปิด ส่วนการลงทะเบียนสมัครสมาชิก ใน เว็บบอร์ด phpbb

Post by Ittichai_chupol » 19/01/2019 11:22 am

- การที่เราจะสามารถเข้าใช้งานในเว็บบอร์ดphpbb ได้นั้น เราก็ควรที่จะเป็นสมาชิกก่อน เพื่อให้การใช้งานนั้นทำงานได้อยาง สมบูรณ์ ขึ้น โดยเฉพาะเรื่องการที่โพสกระทู็ หรือ การตอบกลับกระทู้ และสิทธิ์ต่างๆ ได้ได้ใช้งานเเบเต็มที่
- แต่ทั้งนี้สำหรับเว็บบอร์ด phpbb นั้นผู้ดูแลระบบ นั้นสามารถ จะทำการเปิด*ปิด ส่วนที่เป็นการลงทะเบียน ได้ตลอด ซึ่งวิธีการ ปิด-เปิด ส่วนการลงทะเบียนสมัครสมาชิก นั้นสามรารถทำได้ดังนี้

ขั้ตอนการการเปิด - ปิด ส่วนการลงทะเบียนสมัครสมาชิก

**ผู้ที่จะทำการส่วนนี้ได้จะต้องเป็น ผู้ดูและระบ**

1. ผู้ใช้งานจะต้องเข้าสู่ระบบ ใน ฐานะ ผู้ดูแลระบบ
01-17.png
2.เลือกที่เมนู ACP
02-17.png
3.เลือกที่เมนู หมวดเมนู ทั่วไป --> แล้วเลือกที่ --> ตั้งค่าลงทะเบียนผู้ใช้งาน
01-19.png
4.ให้เลือก การเปิดใช้บัญชีผู้ใช้ แล้วเลือกที่เมนู Dropdown ก็จะพบยว่ามีเมนู ย่อย อีก 4 เมนู
- ยกเลิกการลงทะเบียน
-ไม่ต้องยืนยันตัวตน
-โดยผู้ใช้งาน(ยันยันตนทางเมล)
-โดยผู้ดูแลระบบ
02-19.png
4.1.ดุให้เราเลือกที่ "ยกเลิกการลงทะเบียน" เพื่อปิดการใช้งานการลงทะเบียนสมัครสมาชิก
4.2.ถ้าเลือกที่เมนู "ไม่ต้องยืนยันตัวตน" เพื่อเปิดการใช้งาน สมัครสมาชิกจากภายในบอร์ด เลย
4.3.ถ้าเลือกที่เมนู "โดยผู้ใช้งาน(ยันยันตนทางเมล)" จะต้องเข้าไป ยืนยันการเป็นสมาชิก ภายในอีเมล อีกครั่งถึงจะเข้าระบบได้
4.4.จะต้องให้ผู้ดูเเลระบบ ยืนยัน การสมัครสมาชิกก่อน ถึงจะเข้าระบบเว็บบอร์ดได้

Post Reply

Return to “phpBB user Guide Knowledge”

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest