สอบถามเรื่อ jquery ครับ

พูดคุย แลกเปลี่ยน ปัญหา การเขียน JavaScript เครื่องมือ AJAX Web 2.0 AJAX Framework Jquery

Moderator: mindphp

phongphisut
PHP Newbie
PHP Newbie
Posts: 3
Joined: 04/06/2010 11:19 am

สอบถามเรื่อ jquery ครับ

Post by phongphisut »

ภาพก่อนจะส่งค่าไปคำนวณ
ภาพก่อนจะส่งค่าไปคำนวณ
19-12-2554 13-09-40.jpg (65.22 KiB) Viewed 4203 times
หน้าจอการทำงานนะครับ

คือว่ารูปแรกจะเป็นการเลือกวันนะครับ พอทำการเลือกวันเสร็จจะคลิกที่ปุ่ม

จากนั้นระบบจะคำนวณวันออกมา แต่ว่าค่าที่ได้ออกมามันดันไปอยู่ในตารางแสดงวันที่ของปฏิทินด้วยอะครับ

ไม่ทราบว่าเป็นที่อะไรครับ

หน้า html

Code: Select all

<!DOCTYPE HTML>
<head>
	<meta charset="utf-8">
	<link href="calendar/calendar.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
	<script type="text/javascript" src="jquery.1-6-2.js"></script>
	<script language="javascript" src="calendar/calendar.js"></script>
	
	
	<script type="text/javascript">

	$(document).ready(function(){
		$("#bt").live("click",function(){
			$.ajax({
				url:"countday.php",
				data:"date3="+$("#date3").val()+"&date4="+$("#date4").val(),
				type:"POST",
				success:function(data){
					$("span").html(data);
				},
				error:function(err){
					alert("error : "+err);
				}
			});
		});
	});
</script></head>
<body>


<?php
	require_once('calendar/classes/tc_calendar.php');
?>


  <div style="float: left;">
        <div style="float: left; padding-right: 3px; line-height: 18px;">ตั้งแต่วันที่:</div>
        <div style="float: left;">
         <?php
						$thisweek = date('W');
						$thisyear = date('Y');

						$dayTimes = getDaysInWeek($thisweek, $thisyear);
						//----------------------------------------

						$date1 = date('Y-m-d', $dayTimes[0]);
						$date2 = date('Y-m-d', $dayTimes[(sizeof($dayTimes)-1)]);

						function getDaysInWeek ($weekNumber, $year, $dayStart = 1) {
						 // Count from '0104' because January 4th is always in week 1
						 // (according to ISO 8601).
						 $time = strtotime($year . '0104 +' . ($weekNumber - 1).' weeks');
						 // Get the time of the first day of the week
						 $dayTime = strtotime('-' . (date('w', $time) - $dayStart) . ' days', $time);
						 // Get the times of days 0 -> 6
						 $dayTimes = array ();
						 for ($i = 0; $i < 7; ++$i) {
							$dayTimes[] = strtotime('+' . $i . ' days', $dayTime);
						 }
						 // Return timestamps for mon-sun.
						 return $dayTimes;
						}


					 $myCalendar = new tc_calendar("date3", true, false);
					 $myCalendar->setIcon("calendar/images/iconCalendar.gif");
					 $myCalendar->setDate(date('d', strtotime($date1)), date('m', strtotime($date1)), date('Y', strtotime($date1)));
					 $myCalendar->setPath("calendar/");
					 $myCalendar->setYearInterval(1970, 2020);
					 //$myCalendar->dateAllow('2009-02-20', "", false);
					 $myCalendar->setAlignment('left', 'bottom');
					 $myCalendar->setDatePair('date3', 'date4', $date2);
					 //$myCalendar->setSpecificDate(array("2011-04-01", "2011-04-04", "2011-12-25"), 0, 'year');
					 $myCalendar->writeScript();
					 ?>
        </div>
       </div>
       <div style="float: left;">
        <div style="float: left; padding-left: 3px; padding-right: 3px; line-height: 18px;">ถึงวันที่</div>
        <div style="float: left;">
         <?php
					 $myCalendar = new tc_calendar("date4", true, false);
					 $myCalendar->setIcon("calendar/images/iconCalendar.gif");
					 $myCalendar->setDate(date('d', strtotime($date2)), date('m', strtotime($date2)), date('Y', strtotime($date2)));
					 $myCalendar->setPath("calendar/");
					 $myCalendar->setYearInterval(1970, 2020);
					 //$myCalendar->dateAllow("", '2009-11-03', false);
					 $myCalendar->setAlignment('left', 'bottom');
					 $myCalendar->setDatePair('date3', 'date4', $date1);
					 //$myCalendar->setSpecificDate(array("2011-04-01", "2011-04-04", "2011-12-25"), 0, 'year');
					 $myCalendar->writeScript();
					 ?>
        </div>
       </div>
			 <br><br><!--<input type="text" id="date" value="<?php echo $date1; ?>"/>&nbsp;<input type="text" id="date2" value="<?php echo $date2; ?>"/>-->
<input type="hidden" id="date3" value=""/>&nbsp;<input type="hidden" id="date4" value=""/>

<br/>
<input type="button" id="bt" value="Click"/>
<br/>
<TABLE BORDER="1" CELLPADDING="5" CELLSPACING="5" WIDTH="60%">
<TR>
<TD VALIGN="bottom" WIDTH="30%">ลามาแล้ว(วันทำการ)</TD>
<TD WIDTH="30%">ลาครั้งนี้(วันทำการ)</TD>
<TD WIDTH="30%">รวมเป็น(วันทำการ)</TD>
<TR>
<TR>
<TD VALIGN="bottom" WIDTH="30%"><?php echo (float)$a; ?> </TD>
<TD WIDTH="30%"><span></span></TD>
<TD WIDTH="30%"><?php echo (float)$a+(int)"<span></span>"; ?></TD>


<TR>
</TABLE> 
</body>
</html>
หน้าที่ส่งค่าไปคำนวณนะครับ

Code: Select all

<?php

/*ปีคศค่าที่เข้าเป็นปีเดือนวัน*/

$startDate 	= $_POST['date3'];
$endDate	= $_POST['date4'];

list($year,$Month,$Day) = split('[/.-]',$startDate);
$startDate  = $year."/".$Month."/".$Day;

list($year,$Month,$Day) = split('[/.-]',$endDate);
$endDate  = $year."/".$Month."/".$Day;	


 function DateDiff($startDate,$endDate)
	 {
				return (strtotime($endDate) - strtotime($startDate))/ ( 60 * 60 * 24 ); // 1 day = 60*60*24
	 }
	 
$totalDay = DateDiff("$startDate","$endDate");
$totalDay = floor($totalDay+1);
 	 

echo $totalDay;

?>
Attachments
หลังจากส่งค่าไปคำนวณ ตัวเลขมันเกิดมาแสดงที่ตารางแสดงวันปฏิทิน
หลังจากส่งค่าไปคำนวณ ตัวเลขมันเกิดมาแสดงที่ตารางแสดงวันปฏิทิน
19-12-2554 13-10-05.jpg (61.02 KiB) Viewed 4203 times
Last edited by phongphisut on 19/12/2011 1:11 pm, edited 2 times in total.
User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 27112
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

Re: สอบถามเรื่อ jquery ครับ

Post by mindphp »

ภาพไม่ขึ้น
โพสภาพอย่าใช้เว็บฝากไฟล์
อัพโหลดมาที่เว็บบอร์ดโดยตรง
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: https://www.mindphp.com/forums/viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=2042
pausible
PHP Jr. Member
PHP Jr. Member
Posts: 14
Joined: 13/03/2012 4:27 pm

Re: สอบถามเรื่อ jquery ครับ

Post by pausible »

น่าจะผิดตรง jQuery Selector $('span') หลังจาก ajax success event ครับ ให้ลองกำหนด css class ให้ tag span ที่ต้องการแสดงผลลัพธ์ เป็น result (ยกตัวอย่าง <span class="result"></span>) แล้วเปลี่ยน selector ใหม่ เป็น $('span.result').html(data); ดูนะครับ
Pookieman
PHP Jr. Member
PHP Jr. Member
Posts: 22
Joined: 28/02/2011 11:17 pm
Contact:

Re: สอบถามเรื่อ jquery ครับ

Post by Pookieman »

ขอศึกษาครับ
Post Reply
 • Similar Topics
  Replies
  Views
  Last post

Return to “JavaScript & Jquery Ajax”

Who is online

Users browsing this forum: Google [Bot] and 6 guests