การใช้ indicator jquery ครับ

พูดคุย แลกเปลี่ยน ปัญหา การเขียน JavaScript เครื่องมือ AJAX Web 2.0 AJAX Framework Jquery

Moderator: mindphp

333822
PHP Full Member
PHP Full Member
Posts: 38
Joined: 08/01/2011 11:22 am

การใช้ indicator jquery ครับ

Post by 333822 »

Code: Select all

<link href="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jqueryui/1.8/themes/base/jquery-ui.css" rel="stylesheet" type="text/css"/>
<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.5/jquery.min.js"></script>
<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jqueryui/1.8/jquery-ui.min.js"></script>
<meta charset="utf-8">

<img id="indicator" src="progressbar_green.gif" border="1" alt="Loading. . ." style="display:none"/>
<script>
$(function(){
$("#btn1").click(function(){
$("#indicator").show();
$("#div1").load("test_num.php");

});
});
</script>
</head>

<body>
<div id="div1"></div>
<input type="button" value="Click" id="btn1">
</body>
</html>
หลังจากเรียกข้อมูลจากไฟล์ test_num.php มาที่ div1 แล้ว ผมเขียนให้ indicator หายไปไม่ได้อะครับ

รบกวนด้วยนะครับ
  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “JavaScript & Jquery Ajax”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 4 guests