Page 1 of 1

การเพิ่มค่าใน array

Posted: 05/06/2008 4:23 pm
by sapinoza
คือสมมุติ ผมมีarray

var myArray = ['1','2','3'];

ผมต้องการจะเพิ่ม '4','5','6';

มันจะมีคำสั่งอะไรครับที่ทำให้มันไปต่อท้าย myArrayครับ


ปล.เพิ่งจาหัดเขียนอะครับ - -a

Posted: 05/06/2008 6:27 pm
by mindphp
var myArray3 = myArray1.concat(myArray2);