เพิ่มโค้ด popup ใน php

พูดคุย แลกเปลี่ยน ปัญหา การเขียน JavaScript เครื่องมือ AJAX Web 2.0 AJAX Framework Jquery

Moderator: mindphp

moonoii
PHP Newbie
PHP Newbie
Posts: 6
Joined: 18/11/2008 9:56 pm

เพิ่มโค้ด popup ใน php

Post by moonoii »

อยากเพิ่มโค้ด popup ให้หน้า showstock.php แสดงเป็น popup ออกมา ซึ่ง checkproductstock.php เป็นตัวลิงค์ไปยัง showstock.php อีกที กรุณาช่วยดูโค้ด popup ว่าใส่ถูกต้องหรือไม่ ช่วยให้คำแนะนำด้วยค่ะ ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง


//checkproductstock.php
<?
session_start();
include("connect.php");
connect();

?>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<title>Admin Zone - ค้นหารายการพัสดุ</title>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-874">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
function MM_openBrWindow(theURL,winName,features) { //v2.0
window.open(theURL,winName,features);
}
//-->
</script>

<style type="text/css">
<!--
.style6 {
color: #0000FF;
font-size: 12px;
}
-->
</style><style type="text/css">
<!--
a:link {
color: #0033FF;
text-decoration: none;
}
a:visited {
text-decoration: none;
color: #0000FF;
}
a:hover {
text-decoration: none;
color: #FF0000;
}
a:active {
text-decoration: none;
color: #0000FF;
}
-->
</style>
</head>

<body>
<table width="804" border="1" align="center" bordercolor="#CCCCCC">
<tr valign="top" bordercolor="#CCCCCC">
<td colspan="3" ><?php include("headadmin.htm"); ?></td>
</tr>
<tr valign="top" bordercolor="#CCCCCC">
<td width="804" height="349" valign="top" ><div align="center"><br>
<form name="form1" method="post" action="checkproductstock.php">

<table border="0" bgcolor="#DDDDDD" width="400"><tr><td><font size="2"><font color="blue"><b>ค้นหารายการพัสดุ :</b></font></td><td><SELECT NAME="groupproduct" selected="เลือกประเภทพัสดุ">
<? // select group product data to add listbox
$rsgroupproduct = mysql_query("select * from product_type");
if($nrecgroupproduct = mysql_num_rows($rsgroupproduct)>0)
{
echo"<option value=nullselect>เลือกประเภทพัสดุ</option>";
while($rowgroupproduct = mysql_fetch_array($rsgroupproduct))
{
$group_id = $rowgroupproduct["producttype_id"];
$group_name = $rowgroupproduct["product_type"];
?>
<option value="<? echo $group_id;?>"><?echo $group_name;?></option>
<?
}
}

?>
</SELECT>
<INPUT TYPE="submit" value="ค้นหา">
</td></tr>
</table>

</form>
<?
if(!empty($groupproduct)&& $groupproduct<>"nullselect" ) // test select group product in listbox?
{
echo"<FORM METHOD=POST ACTION=showstock.php>";
echo"<table border=0 bgcolor=#E6E6E6 width=400><tr bgcolor=#D7D7D7><td><font size=2><font color=blue><b>รายการพัสดุ/ยี่ห้อ :&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;";
echo"<SELECT NAME=detailproduct>"; // build listbox add product_stock where group_id
$rs9 = mysql_query("select * from product where producttype_id='$groupproduct'");

while($row9 = mysql_fetch_array($rs9))
{
$product_id = $row9["product_id"];
$detailproduct = $row9["sub_product"];
?>
<option value="<? echo $product_id;?>"><?echo $product_id."&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;". $detailproduct; ?></option>
<?

}
echo"</select>";
echo"</td></tr>";
echo"<tr><td><center><INPUT TYPE=submit value=แสดง Stock></td></tr>";
echo"</table>";
echo"</FORM>";
}
?>
<a href="javascript:MM_openBrWindow('showstock.php?','','width=600,height=600')"><img src="objects.gif" width="16" height="16" border="0" ></a>

<br>
<a href="menuadmin.php"><<|Admin_Systems</a></div></td></tr>
</table>

<div align="center">
<table width="804" border="1" align="center" bordercolor="#CCCCCC">
<tr valign="top" bordercolor="#CCCCCC">
<td colspan="3" ><?php include("footer.htm"); ?></td>
</tr>
</table>
</div>

</body>
</html>showstock.php
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<title>Admin Zone - แสดงรายละเอียดพัสดุ</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-874">
<style type="text/css">
<!--
a:link {
color: #0033FF;
text-decoration: none;
}
a:visited {
text-decoration: none;
color: #0000FF;
}
a:hover {
text-decoration: none;
color: #FF0000;
}
a:active {
text-decoration: none;
color: #0000FF;
}
-->ead>

<body></style><br><br>


<? // show product data where product_id ='$detailproduct'(send by listbox from checkproductstock.php )
include("connect.php");
connect();
$rsshowstock = mysql_query("select * from product where product_id ='$detailproduct'");
if($nrecshowstock = mysql_num_rows($rsshowstock) > 0)
{
echo"<center><table border=1 bgcolor=><tr><td></td></tr>";
while($rowshowstock = mysql_fetch_array($rsshowstock))
{
$product_id = $rowshowstock["product_id"];
$detailproduct = $rowshowstock["sub_product"];

$pathfile = "product/".$rowshowstock["product_image"];
$stocktotal = $rowshowstock["stock"];

echo "<tr><td><img src =$pathfile width=110 height=115></td><td bgcolor=#cccccc><font size=3><b><font color=black>รหัสพัสดุ :&nbsp;&nbsp;".$product_id."</td></tr><br>" ;
echo "<tr><td bgcolor=orange colspan='2'><font size=2><b><font color=black>รายละเอียดพัสดุ/ยี่ห้อ :&nbsp;&nbsp;".$detailproduct."</td></tr><br>" ;
echo "<tr><td bgcolor=orange colspan='2'><font size=2><b><font color=black>จำนวนที่เหลือใน Stock :&nbsp;&nbsp;<font color=red>".$stocktotal."&nbsp;ชิ้น<br>";
//echo $pathfile;
// echo $stocktotal;
}
}
echo"</table></center>";
echo"<br><br><br><center><a href=menuadmin.php><<|AdminSystems</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;";
echo"<a href=checkproductstock.php><<กลับไปค้นหารายการพัสดุใน Stock </a></center>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;";

?>
User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 25579
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

Re: เพิ่มโค้ด popup ใน php

Post by mindphp »

Code: Select all

<a href="javascript:MM_openBrWindow('showstock.php?','','width=600,height=600')"><img src="objects.gif" width="16" height="16" border="0" ></a>
ลองเป็นเป็น

Code: Select all

<a href="#" onclick"MM_openBrWindow('showstock.php?','','width=600,height=600')"><img src="objects.gif" width="16" height="16" border="0" ></a>
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: https://www.mindphp.com/forums/viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=2042
Post Reply
  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “JavaScript & Jquery Ajax”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 6 guests