สอบถามการอ้างอิงตัวแปร

พูดคุย แลกเปลี่ยน ปัญหา การเขียน JavaScript เครื่องมือ AJAX Web 2.0 AJAX Framework Jquery

Moderator: mindphp

User avatar
Ik Kat
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 291
Joined: 26/06/2017 2:32 pm

สอบถามการอ้างอิงตัวแปร

Post by Ik Kat »

ต้องการสร้างตัวแปร canvas และให้อ้างอิงไปที่ this._text_canvas สามารถใช้คำสั่งอะไรได้บ้างค่ะ

Code: Select all

Plugin.prototype = {
    init: function () {
      this._text = $(this.element).find(".picedit_textbox");
      this._text_canvas = this._text.children("canvas")[0];
      this._text_ctx = this._text_canvas.getContext("2d");
      };
      };

Return to “JavaScript & Jquery Ajax”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests