Page 1 of 1

เกี่ยวกับการแสดงรูปภาพ

Posted: 04/07/2009 9:14 pm
by gigg
คือได้สร้างฟอร์มเพื่ออัพโหลดรูป แล้วเมื่อเลือกรูปได้แล้วจะให้แสดงรูปก่อนที่จะทำการ submit ที่นี้รูปที่เลือกไม่ขึ้นน่ะค่ะ
คือรูปเดิมที่กำหนดไว้เป็นพื้นสีเทา พอเลือกแล้วก็เปลี่ยนนะคะแต่ว่ารูปไม่แสดง มันเป็นสีขาวๆเหมือนกับรูปไม่โชว์นะคะ
จะแก้ได้ยังไงคะ

Re: เกี่ยวกับการแสดงรูปภาพ

Posted: 04/07/2009 11:27 pm
by mindphp
คำถามมีข้อมูลเยอะกว่านี้ไหมครับ

Re: เกี่ยวกับการแสดงรูปภาพ

Posted: 05/07/2009 4:28 pm
by gigg
คือว่าจะดูรูปก่อนที่จะทำการอัพโหลดน่ะคะ
ลองใช้ IE6 จะดูรูปก่อนที่จะอัพโหลดได้
แต่เวลาใช้ IE7 รูปไม่ขึ้นนะคะ จะแก้ปัญหาได้ยังไงคะ

อันนี้คือฟังก์ชั่นที่ใช้นะคะ เวลาเราเลือกรูปได้จะไปที่ฟังก์ชั่นนี้คะ
function changeImg(fileValue,imgName){
document.getElement("imgName").src = fileValue;
}

Re: เกี่ยวกับการแสดงรูปภาพ

Posted: 06/07/2009 1:06 am
by mindphp
ลองเปิด ให้ IE มันฟ้อง javascript Error ดูครับ