การเพิ่ม แถวและการสร้าง Select Dropdow List ช่วยดูหน่อยครับ

พูดคุย แลกเปลี่ยน ปัญหา การเขียน JavaScript เครื่องมือ AJAX Web 2.0 AJAX Framework Jquery

Moderator: mindphp

kurtzzzz
PHP Newbie
PHP Newbie
Posts: 1
Joined: 04/09/2009 3:26 pm

การเพิ่ม แถวและการสร้าง Select Dropdow List ช่วยดูหน่อยครับ

Post by kurtzzzz »

คือผมทำการเพิ่มแถว และสามารถทำได้แต่ติดตรงที่พอเราแอดแถวใหม่ ค่าของDropdown ที่เราต้องการมันไม่แสดง ไม่ทราบว่าต้องเขียน HTML ใน Java scrip ยังไง ผมลองหมดแล้ว ก็ Eror ตลอดคับ รบกวนผู้รู้ดูโค้ดให้ที ขอบคุณครับ

นี้โค้ด เพิ่มแถวครับ

<script>
function addRow(id){
var tbody = document.getElementById(id).getElementsByTagName("tbody")[0];
var row = document.createElement("<tr bgcolor='#FFFFFF'>")
var data1 = document.createElement("<td align='center'>")
data1.appendChild(document.createElement("<input name='name[]' type='text' class='cart_botton' id='name' size='10' />"))
var data2 = document.createElement("<td align='center'>")
data2.appendChild (document.createElement("<input name='lastname[]' type='text' class='cart_botton' id='lastname' size='10'>"))
var data3 = document.createElement("<td align='center'>")
data3.appendChild (document.createElement("<input name='code[]' type='text' class='cart_botton' id='code' size='10' maxlength='4'>"))
var data4 = document.createElement("<td align='center'>")
data4.appendChild (document.createElement("select")) ตรงนี้ครับvar data5 = document.createElement("<td align='center'>")
data5.appendChild (document.createElement("<input name='group[]' type='text' class='cart_botton' id='group' size='10'>"))
var data6 = document.createElement("<td align='center'>")
data6.appendChild (document.createElement("<select name='home[]'></select>")) นี้เขียนอีกแบบแต่แสดงผลได้ ไม่มีค่า value
var data7 = document.createElement("<td align='center'>")
data7.appendChild (document.createElement("<textarea name='address[]' cols='15' rows='3' id='address'></textarea>"))
var data8 = document.createElement("<td align='center'>")
data8.appendChild (document.createElement("<input name='tel1[]' type='text' class='cart_botton' id='tel1' size='10' maxlength='10'>"))
var data9 = document.createElement("<td align='center'>")
data9.appendChild (document.createElement("<input name='web[]' type='text' class='cart_botton' id='web' size='10'>"))
var data10 = document.createElement("<td align='center'>")
data10.appendChild (document.createElement("<input type='checkbox' name='life[]' id='life' value='Y'>"))
var data11 = document.createElement("<td align='center'>")
data11.appendChild (document.createElement("<input name='tel2[]' type='text' class='cart_botton' id='tel2' size='10' maxlength='10'>"))
var data12 = document.createElement("<td align='center'>")
data12.appendChild (document.createElement("<input name='file[]' type='file' class='cart_botton' size='10'>"))
row.appendChild(data1);
row.appendChild(data2);
row.appendChild(data3);
row.appendChild(data4);
row.appendChild(data5);
row.appendChild(data6);
row.appendChild(data7);
row.appendChild(data8);
row.appendChild(data9);
row.appendChild(data10);
row.appendChild(data11);
row.appendChild(data12);
tbody.appendChild(row);
}
</script>

คือ แอด text ต่างๆได้แล้วและเก็บ Array ได้ แต่ต้อง Select นี้ครับไม่รู้ต้องเขียนอย่างไรถึงจะมีค่า Value อยู่ข้างใน ลองเขียนเป็น

data4.appendChild (document.createElement(" <select name='position[]' class='cart_botton' id='position'><option>-----</option><option value='1'>ช่างซ่อม</option>"))

ก็ไม่ได ลองเป็น

var data4 = document.createElement("<td align='center'>")
var sel = document.createElement('select');
sel.name = 'selRow' + iteration;
sel.options[0] = new Option('text zero', 'value0');
sel.options[1] = new Option('text one', 'value1');
cellRightSel.appendChild(sel);


ก็ไม่ได้ เลยหมดทางครับ งง ขอผู้รู้ช่วยดูและแก้โค้ดให้หน่อยครับ ขอบคุณครับ
Last edited by mindphp on 04/09/2009 4:46 pm, edited 1 time in total.
Reason: ??????????????????????????????


Post Reply
  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “JavaScript & Jquery Ajax”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 5 guests