ขอวิธีการสร้าง function onload

พูดคุย แลกเปลี่ยน ปัญหา การเขียน JavaScript เครื่องมือ AJAX Web 2.0 AJAX Framework Jquery

Moderator: mindphp

teenproza7
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 204
Joined: 13/05/2019 10:03 am

ขอวิธีการสร้าง function onload

Post by teenproza7 » 27/05/2019 12:14 pm

ผมต้องการสร้าง funtion onload ใน html เพื่อไปใช้งานในการ set defaut value ของ textarea

ขอวิธีการเขียน java script หน่อยยครับ


ผมลองเขียนแล้วมันไม่ทำงาน

JS

Code: Select all

<script>
function def_load(){
       var x = document.getElementsByName("rml").value ="example";
}

</script>
HTML

Code: Select all

               <td width="50%">Code<textarea rows="25" cols="170" onload="def_load();" type ="text" name="rml"></textarea></td>
Image

User avatar
tsukasaz
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 10566
Joined: 18/04/2012 9:39 am

Re: ขอวิธีการสร้าง function onload

Post by tsukasaz » 27/05/2019 12:19 pm

ตัด "var x = " ออกก่อนครับ ให้เหลือ document.getElementsByName("rml").value ="example";

เหมือน onload มันจะใช้กับ tag body นะครับ ลองย้ายไปไว้ใน body ดู

แล้วก็ลองดูเรื่องลำดับก่อนหลังด้วยนะครับ โปรแกรมมันอ่านจากบนลงล่าง เราต้องประกาศไว้ก่อนจะเรียกใช้
The last bug isn't fixed until the last user is dead. (Sidney Markowitz, 1995)

Post Reply

Return to “JavaScript & Jquery Ajax”

Users browsing this forum: No registered users and 6 guests