โค้ช Alert เตือนพร้อมดึงข้อมูลมาแสดง

พูดคุย แลกเปลี่ยน ปัญหา การเขียน JavaScript เครื่องมือ AJAX Web 2.0 AJAX Framework Jquery

Moderator: mindphp

User avatar
Ch_ni
PHP Newbie
PHP Newbie
Posts: 1
Joined: 03/06/2019 2:56 pm

โค้ช Alert เตือนพร้อมดึงข้อมูลมาแสดง

Post by Ch_ni »

html

<script type ="text/javascript"src="validate"></scpipt>

<script type ="text/javascript"src="showdata"></scpipt>

onsubmit= checkform (); returnfalse">
</form>

<input type="submit" name="Save" id="Save"value="Save"onclick="showdataform();"/>


<input type="submit" name="Close" id="Close"value="Close"/>


showdataform.js
(1.93 KiB) Downloaded 59 times
validateform.js
(2.73 KiB) Downloaded 41 times
f.js
(3.43 KiB) Downloaded 41 times
javascript

function showinfo()
{
alert(document.getElementById('excise').value);
}
function checkform()
{
if(document.getElementById('excise').value=="")
{
alert ('กรุณาระบุ...............');
}
else if(document.getElementById('name_pk').value=="")
{
alert ('กรุณากรอกชื่อ');
}
else
{
showdataform();
}
}
javascript

function showdata ()

{

var txtdata="เรียน ...... "+document.getElementById('excise').value;

txtdata +="\nชื่อ "+document.getElementById('name_pk').value;

alert (txtdata);
  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “JavaScript & Jquery Ajax”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests