ต้องการ เลือก ข้อมูลใน select tag แล้ว block เปลี่ยนตำแหน่งไปตามนั้น

พูดคุย แลกเปลี่ยน ปัญหา การเขียน JavaScript เครื่องมือ AJAX Web 2.0 AJAX Framework Jquery

Moderator: mindphp

User avatar
bankjittapol
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 344
Joined: 21/10/2019 10:19 am

ต้องการ เลือก ข้อมูลใน select tag แล้ว block เปลี่ยนตำแหน่งไปตามนั้น

Post by bankjittapol »

เมื่อเราเลือก แผนการเล่น แล้วตำแหน่ง block จะเปลี่ยนตาม ขอคำแนะนำหน่อยครับบบ

เลือกแผน 4-3-3
111111.png
111111.png (3.85 KiB) Viewed 615 times
แล้วผลลัพธ์จะได้
Image

Code: Select all

 <style>
     .draggable {
      width: 5%;
      height: 2%;
      background-color: black;
      color: white;
      /* border-radius: 0.75em; */
      padding: 2%;
      position: absolute;
     }
     .drag-container {
      display: inline-block;
      width: 700px;
      height: 700px;
      border: 1px solid black;
     }
   </style>

Code: Select all

   <div class="drag-container" align="center" >
      <div class="draggable" style="transform: translate(300px, 630px);" data-x="300" data-y="630">
         <p>Block 1</p>
      </div>
      <div class="draggable" style="transform: translate(20px, 500px);" data-x="20" data-y="500">
         <p>Block 2</p>
      </div>
      <div class="draggable" style="transform: translate(200px, 500px);" data-x="200" data-y="500">
         <p>Block 3</p>
      </div>
      <div class="draggable" style="transform: translate(400px, 500px);" data-x="400" data-y="500">
         <p>Block 4</p>
      </div>
      <div class="draggable" style="transform: translate(580px, 500px);" data-x="580" data-y="500">
         <p>Block 5</p>
      </div>
      <div class="draggable" style="transform: translate(110px, 300px);" data-x="110" data-y="300">
         <p>Block 6</p>
      </div>
      <div class="draggable" style="transform: translate(300px, 300px);" data-x="300" data-y="300">
         <p>Block 7</p>
      </div>
      <div class="draggable" style="transform: translate(490px, 300px);" data-x="490" data-y="300">
         <p>Block 8</p>
      </div>
      <div class="draggable" style="transform: translate(110px, 100px);" data-x="110" data-y="100">
         <p>Block 9</p>
      </div>
      <div class="draggable" style="transform: translate(300px, 100px);" data-x="300" data-y="100">
         <p>Block 10</p>
      </div>
      <div class="draggable" style="transform: translate(490px, 100px);" data-x="490" data-y="100">
         <p>Block 11</p>
      </div>
</div>
 

Code: Select all

 <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/interactjs/dist/interact.min.js"></script>

   <script type="text/javascript">
            interact('.draggable').draggable({
                autoScroll: true,
                onmove: window.dragMoveListener,
                restrict: {
                 restriction: 'parent',
                 elementRect: {
                  top: 0,
                  left: 0,
                  bottom: 1,
                  right: 1
                 }
                },
                onmove: function (event) {
                    var target = event.target;
                    var x = (parseFloat(target.getAttribute('data-x')) || 0) + event.dx;
                    var y = (parseFloat(target.getAttribute('data-y')) || 0) + event.dy;
                    target.style.webkitTransform =
                        target.style.transform =
                        'translate(' + x + 'px, ' + y + 'px)';
                    target.setAttribute('data-x', x);
                    target.setAttribute('data-y', y);
                }
            });
   </script>
User avatar
tsukasaz
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 12616
Joined: 18/04/2012 9:39 am

Re: ต้องการ เลือก ข้อมูลใน select tag แล้ว block เปลี่ยนตำแหน่งไปตามนั้น

Post by tsukasaz »

น่าจะต้องเก็บข้อมูลตำแหน่งไว้ก่อน สมมุติว่ามีหลายๆ แผน อาจจะสร้างตารางมาเก็บแผน กับ ตำแหน่งที่จะวาง

เวลาที่ผู้ใช้เลือกตัว select แผนมา ก็ไปดึงข้อมูลจากตารางที่เก็บมาใช้ครับ
The last bug isn't fixed until the last user is dead. (Sidney Markowitz, 1995)
Post Reply
 • Similar Topics
  Replies
  Views
  Last post

Return to “JavaScript & Jquery Ajax”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests