Page 1 of 1

Google ทำเก๋ มี Real-Time Reports ของ google analytics ให้เรานั่งมอนิเตอร์

Posted: 27/11/2011 2:56 am
by mindphp
Google ทำเก๋ มี Real-Time Reports ของ google analytics ให้เรานั่งมอนิเตอร์
วินาทีต่อวินาที
ตอนนี้อยู่ในรุ่น Beta แต่เท่าที่ผมลองดูว่าข้อมูลดูดีทีเดียวครับ ดีเลย์ แค่นิดหน่อยเองครับ
ถ้าตัวนี้ออกมาเต็มตัวเมื่อไร คิดว่า เว็บ จับสติถิ ต่างๆ คงต้องล้มหายตายจากกันไปอีกเยอะเลยทีเดียว