Page 1 of 1

ต้องการเวบโปรแกรมเมอที่ สามารถเขียน PHP, Java Script, My SQL, jQuery, HighCharts

Posted: 16/06/2012 10:51 am
by gmpalyer
ต้องการเวบโปรแกรมเมอที่ สามารถเขียน PHP, Java Script, My SQL, jQuery ได้โดยต้องการให้เขียนเป็น Function ของเวบ ถ้าสนใจโปรดส่ง pm โดยส่งข้อมูลประวัติและผลงานที่ผ่านมาถ้าเป็น highcharts จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ ส่วนเรื่องราคาขอคุยเรื่อง Function แล้วเสนอราคากลับมาอีกทีครับ

Re: ต้องการเวบโปรแกรมเมอที่ สามารถเขียน PHP, Java Script, My SQL, jQuery, HighCharts

Posted: 18/06/2012 12:41 am
by Onuma
สนใจค่ะ.มีทีมงานที่รับทำเป็น job. มีความรู้และประสบการณ์. ทำกันเอง ราคารายละเอียดคุยกันได้ค่ะ
รบกวนติดต่อเพื่อขอคุยรายละเอียดเพิ่มเติม. pm

Re: ต้องการเวบโปรแกรมเมอที่ สามารถเขียน PHP, Java Script, My SQL, jQuery, HighCharts

Posted: 18/06/2012 4:12 pm
by tanawitb
สนใจรับทำงานนี้ครับ มีประสบการณ์ตามที่ระบุครับ
ติดต่อได้ที่ pm

ขอบคุณครับ