Page 1 of 1

เขียน php มานาน ใคร สงสัย ถามได้ ใคร เขียน มา เป็นเวลาเท่าไร

Posted: 16/05/2007 2:24 pm
by atmload
เขียน php มานาน ใคร สงสัย ถามได้ ใคร เขียน มา เป็นเวลาเท่าไรมั่ง อยาก รู้ มีไร ถามได้ นะ สมาชิก หใม่ เพิ่งเข้ามา มีคน อยู่ เยอะ คึกคักดี ง่ะๆที่นี่

type ตัวเลข คับ

Posted: 17/05/2007 11:29 am
by ahada
ใครรู้ บ้างคับ ขอ ถามหน่อย
ผม มี data เป้น เลข มี จุด สองครัง อ่ะ เช่น 1.1.2
แล้วจะเลือก ชนิด ของ field แบบไหน ถึง จะให้ มัน ดึงข้อมูล มาแล้ว เรียว จาก น้อยไป มาก หรือ มากไปน้อย เพราะ ตอนนี้ มัน จะเรียง เช่น
1.1.1
1.1.10
1.1.2

อ่าครับ มัน จะเรียง ตามซ้ายไปขวาอ่า มัน ไม่เรียว จาก มากไปน้อย

ลองเปลี่ยน type หลาย ตัวแล้ว แต่ ก้อ เหมือนเดิม

ตอนนี้มัน เป็น varchar อ่า