Page 1 of 1

รับ โปรแกรมเมอร์,ช่างเทคนิค

Posted: 19/03/2009 4:07 pm
by bankpun
ตำแหน่งงาน โปรแกรมเมอร์
ลักษณะงาน
พัฒนางานตาม Requirement
ให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาให้แก่ลูกค้า
1.VB6
2.VB Net2005
3.ASP Net
4.PHP
5.Crystal Report
6.MS SQL 2000,2005
7.MS Access
8.MySQL
9.Hardware Interface
......................................................
ตำแหน่งงาน ช่างเทคนิค
ลักษณะงาน
ติดตั้งอุปกรณ์ระบบลานจอดรถยนต์
ให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาทางเทคนิคให้แก่ลูกค้า
1.มีความรู้ทางด้านไฟฟ้า
2.มีความรู้ทางด้านอิเลคโทรนิคส์
3.ทำงานนอกสถานที่ได้ และสามารถเดินทางตจว.ได้
4.มีความสารถทางการเขียนโปรแกรม ติดต่อหรือควบคุมอุปกรณ์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5.มีประสบการณ์ติดตั้งอุปกรณ์ แขนกั้นอัตโนมัติ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
..........................................................
บริษัท ดีดี โปรเฟสชั่นนัล จำกัด
916 ซอยลาดพร้าว 101 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : (02) 769-8085 โทรสาร : (02) 733-9554 มือถือ 081-457-0013
\\\\\\\\\\
เป็นบริษัทผลิตและสร้างสรรค์ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์เพื่อการพาณิชย์
โดยใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิต
เพื่อให้ซอฟท์แวร์ที่ได้ตรงกับความต้องการของลูกค้า
รวมถึงสอดคล้องกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในโลกปัจจุบัน
ทางบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตซอฟท์แวร์ทางธุรกิจอันได้แก่ ระบบบัญชี
และระบบบริหารจุดขาย ( POS )
รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมให้มีความสามารถเฉพาะ
สำหรับความต้องการของลูกค้าเฉพาะกลุ่มซึ่งต้องการการทำงาน
ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในงานด้านนั้นๆ

บริษัทฯ มีความชำนาญในการให้คำปรึกษา วางระบบงาน บริหารการขายและบัญชี
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ให้แก่ลูกค้าหลากหลายสายงาน

บริษัทฯ มีทีมงานพัฒนาซอฟท์แวร์ที่มีความรู้ ความสามารถเป็นของบริษัทเอง
สามารถรับงานทั้งทางด้านการปรับปรุงแก้ไข (Customized Program)
รวมถึง สร้างสรรค์งานโครงการใหม่ได้ (Project)

Re: รับ โปรแกรมเมอร์,ช่างเทคนิค

Posted: 21/03/2009 3:37 am
by ob1
โอ๋ รู้หมดนี่ คงไม่มาเป็นลูกจ้างแล้วมั่งครับ

Re: รับ โปรแกรมเมอร์,ช่างเทคนิค

Posted: 21/03/2009 10:41 am
by plomplam.2
รับงานโปรแกรมมิ่งครับ ติดต่อที่ plomplam.ติดต่อทาง pm ทุกวันทำการครับ