Page 1 of 1

Module M Server Load Joomla สำหรับเช็ค Server Load สำหรับ OS Linux,Unix เท่านั้น

Posted: 15/05/2010 1:31 am
by mindphp
Module M Server Load Joomla 1.5
สำหรับเช็ค Server Load สำหรับ OS Linux,Unix เท่านั้น
ควรติดตั้งไว้ใน admin ของ Joomla เพื่อดูว่า Server ที่เราเช่าทำงานหนักขนาดไหน
http://www.thailandhotelforums.com/joom ... einfo&id=7
ถ้าทำงานหนักมากๆ ก็หาทางขยับขยาย หรือย้ายออก เลยครับ :-D

Re: Module M Server Load Joomla สำหรับเช็ค Server Load สำหรับ OS Linux,Unix เท่านั้น

Posted: 24/06/2010 8:04 am
by k2003
หามานาน ขอบคุณครับ