ข่าวจาก ขับเคลื่อนบริการภาครัฐด้วย EEC – OSS

MindPHP News แนะนำ ข่าวสาร บทความ โปรแกรม ที่เขียน ด้วย ภาษา ต่างๆ ที่ออกใหม่ หรือ ออกเวอร์ชั่นใหม่ๆ ทั้ง เทคโนโลยี IT โปรแกรมมิ่ง และรายงานปัญหาการใช้งาน บอร์ด Mindphp.com และ โปรแกรมคำนวณต่างๆ

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 24716
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

ข่าวจาก ขับเคลื่อนบริการภาครัฐด้วย EEC – OSS

Post by mindphp »

จาก เวทีเสวนาพิเศษเรื่อง “ขับเคลื่อนบริการภาครัฐด้วย EEC – OSS” ภายในงานเปิดให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ EEC – 0SS เพื่อแจกแจงถึงทิศทางของการบริการภาครัฐในยุคใหม่ที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ผสานการติดต่อธุรกิจกับทางหน่วยงานราชการต่างๆ เข้าไว้แบบเบ็ดเสร็จ เป็นหนึ่งเดียว หรือที่เรียกว่า Biz Portal เพื่อการให้บริการอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อลดความยุ่งยากต่างๆ อันเป็นอุปสรรคที่จะลดทอนความสนใจของนักลงทุนในการที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทย
โดย นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ กพร. กล่าวว่า ปัจจุบันหลายหน่วยงานราชการของไทยได้เริ่มพัฒนาระบบการให้บริการภาครัฐผ่านช่องทางดิจิทัล (Digital Government) และการจัดทำระบบข้อมูล หรือ Big Data เพื่อใช้ในการวางแผนการบริการของภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ ยกตัวอย่างเช่น ระบบ Citizen Info ที่เป็นแอปพลิเคชันหาข้อมูลการบริการของภาครัฐ, ระบบการยืนยันตัวตน National ID ที่จะช่วยประหยัดระยะเวลาการติดต่อกับทางราชการ, การไม่ใช้สำเนาเอกสาร หรือ No Copy และระบบ E-Document ที่เป็นระบบการทำให้ข้อมูลที่เป็นกระดาษของหน่วยงานต่าง ๆ ไหลวิ่งเข้าหากันโดยอัตโนมัติ ซึ่งขณะนี้มีหน่วยงานพันธมิตรในระบบ Biz Portal เช่น กรมสรรพากร กรมศุลกากร กรมวิชาการเกษตร นำร่องให้บริการอยู่ราว 50 บริการ อาทิ ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (E–Certificate), ระบบ E-Tax, ใบรับรองแพทย์, ใบมอบอำนาจอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
อ่านบทความฉบับเต็มที่ :
https://www.eeco.or.th/pr/news/BizPorta ... UqaN1vO840
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: https://www.mindphp.com/forums/viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=2042

Return to “MindPHP News & Feedback”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 5 guests