Page 1 of 1

อัพเดทแบบดับเบิล! Joomla เวอร์ชั่น 3.9.17 กับ 3.9.18

Posted: 05/05/2020 2:18 pm
by tsukasaz
อัพเดทแบบดับเบิล! Joomla เวอร์ชั่น 3.9.17 กับ 3.9.18

Image


มาช้าแต่มาแล้ว อัพเดทแบบแพคคู่ของJoomla เวอร์ชั่น 3.9.17 กับ 3.9.18 การปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องยังคงเป็นมาตรฐานของระบบ Joomla และด้วยความเป็นระบบที่ขับเคลื่อนโดย Community ทำให้มีจำนวนผู้ทดสอบและพัฒนาจำนวนมากทั่วโลก เพื่อให้เป็นระบบบริหารจัดการเนื้อหาบนเว็บไซต์ที่ดีที่สุด สำหรับการอัพเดทใน 3.9.17 จะมีทั้งเรื่องความปลอดภัยของระบบและแก้ไขปัญหาปรับปรุงให้ดีขึ้น ในส่วนของความปลอดภัยจะเป็นการแก้ไขเรื่อง Access Control List (ACL) ที่ใช้เข้าถึงผู้ใช้และกลุ่มของผู้ใช้ ซึ่งเรื่องสิทธิ์และการเข้าถึงส่วนต่างๆ สำหรับระบบเป็นสิ่งที่สำคัญมาก และในเรื่องของการปรับปรับและแก้ไขข้อผิดพลาด ได้แก่ การลบไฟล์ที่ไม่จำเป็นออก การแก้ไขปัญหาในส่วนของการเชื่อมโยงภาษาสำหรับเว็บหลายภาษา การอัพเดทเวอร์ชั่นล่าสุดของ PHPMailer การปรับปรุงรูปแบบ MVC สำหรับเวอร์ชั่นในอนาคต การปรับปรุงเพื่ออำนวยความสะดวกให้นักพัฒนาส่วนเสริม และส่วนอื่นๆ อีก 40 กว่าจุดที่แก้ไขปรับปรุง


การปรับปรุงเรื่องความปลอดภัย
- แก้ไขเรื่อง ACL สิทธิ์ของการเข้าไปแก้ไขข้อมูลกลุ่มผู้ใช้งาน ข้อมูลเพิ่มเติม
- แก้ไขเรื่องการตรวจสอบกลุ่มผู้ใช้ตำแหน่ง root ข้อมูลเพิ่มเติม
- แก้ไขปัญหา ACL ตรวจสอบสิทธิ์การลบข้อมูลผู้ใช้ไม่ถูกต้อง ข้อมูลเพิ่มเติม


การปรับปรุงระบบและแก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆ
- ลบไฟล์ที่ไม่ได้ใช้งาน จากเวอร์ชั่น 3.9.16 #28307
- ส่วนของการเชื่อมโยงหลายภาษา (Multilingual Associations) ปรับปรุงปัญหาคลิกแก้ไขหมวดหมู่ไม่ได้ #28678
- PHPMailer อัพเดทเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด #28398
- ยกเลิกการใช้คีย์เวิร์ด new สำหรับส่วนที่เป็น MVC สำหรับเวอร์ชั่น 4.0 #28366
- ปรับปรุงส่วนของลิงก์ช่วยเหลือสำหรับนักพัฒนา #13286
- แก้ไขปัญหาการดึงข้อมูลโมดูลจากไอดีสำหรับฐานข้อมูล PostgreSQL #28278
และการปรับปรุงอื่นๆ อีกหลายรายการ ข้อมูลเพิ่มเติม

หลังจากปล่อยเวอร์ชั่น 3.9.17 ได้ไม่นาน ก็มีเวอร์ชั่น 3.9.18 ตามออกมา โดยเป็นการแก้ไขปัญหาเมื่อคลิก tag ที่หน้าเว็บแล้วไม่พบหน้า 404 #28746

เว็บไซต์หลัก https://www.joomla.org
ดาวน์โหลดเวอร์ชั่น 3.9.18 https://downloads.joomla.org/cms/joomla ... format=zip