Page 1 of 1

แท็กชื่อสินค้าในร้านค้าออนไลน์ด้วย Module Products tags name ใน MooZiiCart

Posted: 25/08/2020 6:29 pm
by bolue
Image


หน้าร้านขายของออนไลน์ของเรายิ่งมีลูกเล่นมากเท่าไหร่ ความน่าสนใจและดึงดูดลูกค้าก็มีมากตามไปด้วย แต่ใช่ว่าจะเป็นลูกเล่นที่ใส่ไว้เฉยๆ อย่างเดียว ลูกเล่นเหล่านั้นต้องมีประโยชน์กับทางร้านค้าออนไลน์ของเราด้วย และต้องสามารถทำให้ลูกค้านั้นสามารถเข้าถึงสินค้าภายในร้านค้าของเราได้ง่าย และให้ความสนใจต่อสินค้าเรามากขึ้น


ด้วยเหตุนี้เราจะมาแนะนำ Module Products tags name โมดูล แสดงแท็กชื่อสินค้า สามารถแสดงแท็กชื่อสินค้าทางหน้าเว็บได้ โดยแท็กที่แสดงจะเป็นแท็กแบบสุ่ม อีกทั้งยังสามารถเลือกเข้าไปในแท็กเพื่อเข้าไปดูสินค้าได้ ทำให้ง่ายต่อการเข้าถึงสินค้าที่ดีและมีคุณภาพมากขึ้น ทำให้การเลือกซื้อของภายในร้านค้าออนไลน์นั้นกลายเป็นเรื่องง่ายๆ และไม่ยุ่งยากต่อการเลือกซื้อของในร้านค้าออนไลน์ของลูกค้า


สำหรับท่านที่ต้องการดาวน์โหลด Module Products tags name มาใช้งาน สามารถดาวน์โหลดและอ่านฟีเจอร์ต่างๆของระบบได้ที่นี่เลย :arrow:
https://www.mindphp.com/download/featur ... -name.html