Page 1 of 1

การเรียกใช้งาน Google Maps Android API อย่างง่ายบน Android Studio

Posted: 09/01/2018 2:47 pm
by Four
ในการทำแอปพลิเคชันเกี่ยวกับแผนที่ ส่วนใหญ่นิยมจะที่ใช้ API ของ Map Engine ที่มีอยู่ของทาง Google ที่สามารถให้ผู้พัฒนาเรียกใช้งานได้ เพื่อช่วยให้พัฒนาได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่ง API ตัวนี้จะมีชื่อเรียกว่า Google Maps Android API

Google Maps Android API จะรวมอยู่ใน Google Play Services เป็นศูนย์กลางของ Google Servicesแอปพลิเคชันจะเรียกใช้งาน Google Maps ได้ เครื่องนั้นๆก็จะต้องมี Google Apps ติดตั้งอยู่

วิธีเรียกใช้งาน Google Maps อย่างง่ายบน Android Studio
Google Maps ไม่สามารถทำงานบน Emulator AVD ได้ เพราะไม่มี Google Apps ดังนั้นควรทดสอบบนเครื่องจริงหรือ Genymotion ที่ติดตั้ง Google Apps ไว้แล้ว

สิ่งที่จะต้องทำเพื่อเรียกใช้งาน Google Maps จะมีดังนี้
- นำรหัส SHA1 จาก Keystore ไปขอ API Key สำหรับ Google Maps ที่ Google Developer Console เพื่อกำหนดโปรเจคของแอปพลิเคชัน
- เพิ่ม Dependencies ของ Google Play Services ลงในโปรเจคของแอปพลิเคชัน
- กำหนด Layout XML สำหรับแสดง Google Maps
- เรียกใช้งานด้วยคำสั่งสำหรับ Google Maps เพื่อใช้งานตามต้องการ

การขอ API Key สำหรับ Google Maps
การขอ API Key นั้นเป็นขั้นตอนที่ต้องทำเพราะว่า API Key เป็นสิ่งที่ทาง Google ใช้ระบุว่าแอปพลิเคชันของนักพัฒนาคนไหนมีการเรียกใช้งาน Google Maps บ้าง โดย API Key นี้จะผูกกับแอปพลิเคชันตัวเดียวเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้กับแอปพลิเคชันตัวอื่นได้