ทำให้ช่องทั้งสองขึ้นเป็นปีให้เลือกได้ทั้

HTML Basic
สำหรับนักพัฒนาเว็บไซต์มือใหม่ HTML , CSS และการใช้ Tools ต่างๆ ในการพัฒนาเว็บไซต์

Moderator: mindphp

mstsksmstsks
PHP Jr. Member
PHP Jr. Member
Posts: 29
Joined: 22/10/2019 4:11 pm

ทำให้ช่องทั้งสองขึ้นเป็นปีให้เลือกได้ทั้

Post by mstsksmstsks »

ทำให้ช่องทั้งสองขึ้นเป็นปีให้เลือกได้ทั้งสอง ลองแก้โค้ดแล้วมันแค่สลับช่องเฉยๆค่ะ สามารถใช้โค้ดแบบเดียวกันได้ไหม

mstsksmstsks
PHP Jr. Member
PHP Jr. Member
Posts: 29
Joined: 22/10/2019 4:11 pm

Re: ทำให้ช่องทั้งสองขึ้นเป็นปีให้เลือกได้ทั้

Post by mstsksmstsks »

Code: Select all

<select id="ddlYears" name="year"></select>
  <script type="text/javascript">
    window.onload = function () {
      var ddlYears = document.getElementById("ddlYears");
      var currentYear = (new Date()).getFullYear();
      for (var i = 2500; i <= currentYear+543; i++) {
        var option = document.createElement("OPTION");
        option.innerHTML = i;
        option.value = i;
        ddlYears.appendChild(option);
      }
    };
  </script>
  
    <select id="ddlYears" name="year"></select>
 <script type="text/javascript">
    window.onload = function () {
      var ddlYears = document.getElementById("ddlYears");
      var currentYear = (new Date()).getFullYear();
      for (var j = 2500; j <= currentYear+543; j++) {
        var option = document.createElement("OPTION");
        option.innerHTML = j;
        option.value = j;
        ddlYears.appendChild(option);
      }
    };
  </script>
Attachments
year.JPG
year.JPG (8.48 KiB) Viewed 694 times

Post Reply

Return to “HTML CSS”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 13 guests