Page 1 of 1

php อยากทราบว่า $idcustomer = id . $customer;

Posted: 31/08/2013 8:12 pm
by aomsin
อยากทราบว่า $idcustomer = id . $customer; คือ อะรัยค่ะ ช่วยตอบทีค่ะ

Re: php อยากทราบว่า $idcustomer = id . $customer;

Posted: 01/09/2013 1:02 am
by konseo
เอ่อ ผมว่า อธิบายคำถามอีกนิดจะดีกว่านะครับ
หากตอบเท่าที่เห็น
$idcustomer จะมีค่าเท่ากับ ตัว idแล้วตามด้วยค่าของ$customer
ครับผม