Page 1 of 1

.scss คืออะไรค่ะ

Posted: 23/01/2015 2:31 pm
by thatsawan
เข้าไปเจอไฟล์ .SCSS ตอนดาวน์โหลด slideshow jquery มาใช้ เเต่ว่าไม่รู้ว่ามันคืออะไร ใครรู้ตอบเก๊าที